Procedure proton therapy for children – without anaesthesia

Reception

Je meldt je samen met je ouders aan bij de balie.

You will go to the reception desk together with your parents. Here you can wait for a while until the doctor comes to get you. 

Team

Gesprek met de radiotherapeut-oncoloog

The radiation-oncologist – the doctor specialised in radiation treatments – will ask a couple of questions. Do you have questions too? Ask away.

De radiotherapeut-oncoloog geeft uitleg over de behandeling.

The doctor will also examine you. After that he will tell you more about the treatment that is right for you. 

Apart from the radiation-oncologist a couple of other people will come to meet you.

De sociaal werkster geeft extra uitleg  over de verschillende stappen van de behandeling en kan je ouders ook  helpen bij eventuele praktische problemen.

The social worker will explain more about the different steps of the treatment and can also help your parents with practical problems.

 

Bij een bepaalde behandeling, een bepaald onderzoek of een gebeurtenis krijg je een KanjerKraal voor je ketting.

Via her you will also hear about Radio-Robbie and the ‘chain of courage’. For every treatment, type of examination or event, you will get a special bead for your necklace. 

Care coordinator

The care coordinator will familiarise you with the hospital. She’ll make sure that all of your questions end up at the right person.

Pediatric oncologist

There is also a pediatric oncologist who will examine you. Ask as many questions as you like.

Keeping still

It is important you can keep very still during the treatment.

CT-simulation

Before the treatment can be started, we need to make a scan with a CT-simulator. On a CT-simulator you have to lie in the exact same position as on the radiation machine. With the help of these images, the doctors can make a plan tailored to your treatment. This process is called the CT-simulation.

Wachtzaal simulatie

When you come to the department of radiation-oncology for your simulation, you will wait in the waiting area of the CT-simulator. The nurse will come and fetch you there. One of your parents can come along if you’d like that. 

Je wordt op de simulator gelegd

You will be put on the simulator table.

Together with the doctor, we will decide how you have to lie on this table. It is important that you can keep very still when the scan is being taken, as well as later during the treatment.

 

Er zijn extra kussens om het je wat comfortabeler te maken.

There are extra cushions to make you a bit more comfortable.

Voor je nek wordt er soms een speciaal kussentje gebruikt. Het kussen kan wat vreemd ruiken.

Sometimes we use a special cushion for your neck. The cushion can smell a bit strange.

Wanneer je op je hoofd of de hals moet bestraald worden, krijg je ook een masker. Het maken ervan duurt ongeveer 20 minuten.

When your head or neck needs to be irradiated, you will also get a mask. Making a mask takes about 20 minutes.

Het masker voelt  warm aan. Terwijl het afkoelt, neemt het de vorm aan van je gezicht of lichaam.

The mask will feel warm. While it cools down, it takes the shape of your face or body.

Er worden puntjes op je masker gezet.

Bullet markers will be put on the mask.

It is important for you to lie in the exact same position on the table during each radiation session. That is why nurses will put marker lines or points on your mask with a felt-tip pen.

You don’t have to wear a mask? We will put little tattoo dots on your skin with special ink. 

Contrast fluid

Sometimes contrast fluid needs to be administered for taking the images. This way the machine will show even better what is happening inside your body. This fluid is administered via your drip or catheter.

Terwijl je goed stil blijft liggen, worden er beelden gemaakt en schuif je door het toestel.

Time for the CT-scan. While you keep very still, images will be made and you will move through the machine. 

De verpleegkundigen bedienen het toestel vanuit de ruimte ernaast.

The nurse operates the machine from the room next door. 

Als alles goed verlopen is, mag je naar huis. Je krijgt je afspraken voor de bestralingen mee. 

If everything goes well, you can go home. We will give you your appointments for the upcoming treatment sessions. 

Terwijl jij thuis bent, bekijkt het team de beelden van de simulatie en wordt er berslist hoe de bestraling precies zal gebeuren. Na één tot twee weken krijg je hierover nieuws.

While you are at home, the team will look at the images of the simulation and decide how the irradiation will be performed. After one to two weeks you’ll get more news about this. 

Pimp your mask

Would you like to pimp your mask? If that is what you want, we can put a nice drawing on it.

Treatment

De eerste keer dat je voor de bestraling komt, meld je je aan aan het secretariaat.

The first time you come in for your treatment, you register at the reception. There they will tell you which waiting room you can go to.

In de wachtzaal mag je samen met je ouders wachten totdat de verpleegkundige je komt halen voor je bestraling.

You can wait in the waiting room together with your parents until the nurse comes to get you for your radiation.
The nurse takes you to the treatment area, in the meantime your parents wait in the waiting room. You enter the treatment area through a long corridor. Here you can pick out a fun drawing that will appear on the wall during the treatment. You can also choose some music or a story.

Je wordt in dezelfde houding als tijdens de simulatie op de tafel geïnstalleerd. Als je een masker hebt, wordt dat ook weer opgezet. 

You will be put on the table in the same position as during the simulation.

Als je een masker hebt, wordt dat ook weer opgezet. 

If you have a mask, this will be put on again. 

Eerst neemt de verpleegkundige enkele beelden om er zeker van te zijn dat je in de juiste houding ligt.

First the nurse will make a few images to make sure you’re in the correct position.

Als alles klaar is voor de start van de behandeling, gaat de verpleegkundige naar buiten. Vanuit de bedieningsruimte kan ze je op elk moment horen en zien.

Once everything is ready for the treatment, the nurse will go to the treatment control room. From here, the nurse can see and hear you all the time.  

Tijdens de bestraling draait het toestel rond en beweegt soms ook de tafel. Ondertussen is het erg belangrijk dat je goed stil blijft liggen. Van de bestraling zelf voel je niets. Het toestel kan wel een zoemend geluid maken.

During the radiation the machine will move around. The table will also move sometimes. 

 

Van de bestraling zelf voel je niets.

You can’t feel the radiation.

Je bent ongeveer een uur in de behandelruimte. Als de bestraling gedaan is, brengen we je terug naar je ouders in de wachtzaal. Daarna kan je weer naar huis.

You’ll be in the treatment room for about an hour. Once the radiation is finished, we take you back to your parents in the waiting room. After that, you can go home again. 

Brochures

Last edit: 19 April 2021