Bestuurscomité

De beheersbevoegdheid van het ziekenhuis is door de universiteit gedelegeerd aan een apart orgaan, het bestuurscomité. Het comité is bevoegd voor alle aangelegenheden inzake de exploitatie van UZ Leuven, ook de medische en medisch-technische diensten.
 • Prof. dr. Mark Waer
  Voorzitter
 • Dr. Yves Breysem
 • Prof. dr. Werner Budts
 • Luc Debruyne
 • Prof. ir. Wim Desmet
 • Prof. dr. Jan Deprest
 • Frederic Guns
 • Prof. dr. Daphne Hompes
 • Ir. Elisabeth Monard - Phd
 • Prof. dr. Wim Robberecht
 • Prof. Luc Sels - Phd
 • Dr. Wim Tambeur
 • Prof. dr. Gert Van Assche
 • Prof. dr. Christel Van Geet
 • Koen Van Gerven
 • Dr. Roel Van Giel
 • Rik Vanpeteghem
 • Prof. dr. Dirk Vlasselaers
 • Miek Peeters
  Secretaris-verslaggever
 • Marleen Deputter
  Regeringscommissaris
 • Laatste aanpassing: 9 februari 2024