Onderzoek in het protoncentrum

Het protoncentrum zal bestaan uit 2 ruimtes, ook wel bunkers genoemd. De ene wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten en klinisch onderzoek, de andere voor meer toegepast, preklinisch onderzoek.

In de huidige opstelling zijn ook twee afzonderlijke deeltjesversnellers (cyclotrons) voorzien: een voor de klinische bunker en een voor de research bunker. Zo kunnen beide bunkers volledig onafhankelijk van elkaar functioneren.

Deze unieke opstelling biedt meerdere voordelen:

  • Onderzoek kan worden uitgevoerd tijdens de werkuren.
  • Complexe proefopstellingen kunnen enige tijd blijven staan.
  • Preklinisch onderzoek op cellen en proefdieren is mogelijk.

In het kader van onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van het aantal patiënten die met protontherapie kunnen behandeld worden, zullen ook heel wat klinische studies uitgevoerd worden. Deze omvatten:

  • Door gebruik te maken van wiskundige modellen kan voor iedere individuele patiënt de mogelijke reductie in bijwerkingen voorspeld worden wanneer men gebruik zou maken van protontherapie in plaats van fotontherapie. Er zullen klinische studies worden opgezet om deze modellen te verfijnen en te valideren. (zogenaamde model-based indicaties).
  • Gerandomiseerde studies om de meerwaarde van protontherapie in vergelijking met fotontherapie op vlak van tumorcontrole aan te tonen (potentiële indicaties).
  • Toepassing van protontherapie ter preventie van secundaire tumoren bij jonge patiënten (<50 jaar) met een tumor waarbij de prognose relatief goed is.
Laatste aanpassing: 17 februari 2023