Nieuw projecten indienen bij LUMOS

Elke medewerker of team van UZ Leuven, KU Leuven of UCLL kan een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in een project voor medische ontwikkelingssamenwerking en dit zowel op het vlak van medisch onderwijs, medische dienstverlening als op het vlak van maatschappelijke gezondheidszorg.

Nevenprojecten worden opgezet op andere locaties in zover ze aansluiten bij de missie, de visie en de strategie van LUMOS. Aangezien LUMOS een langetermijnperspectief voor Zuidlanden nastreeft, betekent dit dat projecten kaderen in een organisatie met een lange termijnvisie, die strookt met die van LUMOS. Er wordt een termijn bepaald waarbinnen LUMOS zich engageert om er een meerwaarde aan te geven (bijv. extra ondersteuning voor opleiding).”

Voorwaarden

Verloop

Projecten voor het komende burgerlijk kalenderjaar kunnen ingediend worden tot 1 november van het voorgaande jaar. Na die datum wordt u aangeraden de coördinator te contacteren alvorens uw aanvraagdossier op te stellen.

  • Vul de PCM-fiche (Project Cycle Management) in (doc).
  • Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan LUMOS.
  • Projectenaanvragen worden voorgelegd aan en geëvalueerd door de kernraad en worden vervolgens ter goedkeuring op de eerstvolgende raad van bestuur besproken.

Meer info

Vragen of begeleiding nodig bij het uitwerken van uw project? Neem contact op met LUMOS.

Laatste aanpassing: 24 januari 2020