Rwanda

Zorgverlening in Rwandese materniteiten verbeteren in district Huye en de 6 erkende vroedvrouwenopleidingen in Rwanda ondersteunen

Projectomschrijving

Zorgverlening in Rwandese materniteiten verbeteren in district Huye en de 6 erkende vroedvrouwenopleidingen in Rwanda ondersteunen

Doelstelling

Dit project heeft tot doel bij te dragen tot het realiseren van de millenniumdoelstellingen 4 en 5 (reductie van kindersterfte en maternale mortaliteit) in Rwanda door middel van: 1) het verbeteren van de maternale en pediatrische zorg in het district HUYE en 2) het verbeteren van de 6 opleidingen Vroedkunde in Rwanda.

Voor het eerste deelproject wordt samengewerkt met de plaatselijke autoriteiten en verantwoordelijken van de gezondheidscentra en het districtziekenhuis in HUYE. Deze plaatselijke leidinggevenden hebben in 2006 een top-tien opgesteld van de prioriteiten waaraan dient gewerkt te worden om de doelstellingen te helpen realiseren. Sedert 2006 wordt met dit doel jaarlijks bijscholing gegeven, medisch basismateriaal geleverd, de infrastructuur en watervoorziening uitgebreid, e.d. Voor het tweede deelproject wordt samengewerkt met het Ministerie van Volksgezondheid en de directies van de zes erkende opleidingen Vroedkunde in Rwanda om de kwaliteit van deze opleidingen te verbeteren. Een partnership met 6 Vlaamse opleidingen Vroedkunde wordt uitgewerkt.

Realisatieplaats

Alle gezondheidsinstellingen in het district HUYE en alle erkende opleidingsprogramma’s Vroedkunde in Rwanda.

Maatschappelijke context

Rwanda behoort tot de tien landen met de hoogste maternale en kindersterfte van de wereld. Niet alleen veroorzaakt dit een onaanvaardbaar hoge tol aan menselijk lijden, het  ontwricht bovendien de economie, waarin de vrouwen in de vruchtbare levensperiode , vooral in de rurale gebieden, een cruciale rol spelen. 

Laatste aanpassing: 26 juli 2021