Organisatiestructuur LUMOS

LUMOS is de overkoepelende structuur uitgaande van de groep Biomedische Wetenschappen KU Leuven en UZ Leuven die de medische ontwikkelingssamenwerking ondersteunt en harmoniseert.

Coördinatie, logistiek en communicatie

De dagelijkse leiding is in handen van een coördinator die wordt bijgestaan door een verantwoordelijke logistiek en communicatie.

Kernraad

De kernraad van LUMOS vergadert regelmatig. Als u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die altijd doorgeven aan een van de leden van de kernraad.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is het besluitvormingsorgaan van LUMOS en wordt aangesteld voor een periode van 6 jaar.

Samenstelling:

 • 1 vertegenwoordiger groepsbestuur KU Leuven
 • 1 vertegenwoordiger directie UZ Leuven
 • 4 vertegenwoordigers clinici (op voorstel van de medische raad, waarvan 2 vertegenwoordigers lid van de medische raad)
 • 1 vertegenwoordiger ondersteunende diensten UZ Leuven
 • 2 vertegenwoordigers paramedici UZ Leuven
 • 1 vertegenwoordiger ATP en Biomedische Groep KU Leuven
 • 2 vertegenwoordigers vanuit de diverse departementen Biomedische Wetenschappen (op voorstel van het Groepsbestuur)
 • 1 vertegenwoordiger van het ziekenhuisnetwerk KU Leuven
 • 1 vertegenwoordiger vanuit het departement Gezondheidszorg en Technologie binnen de UCLL
 • 1 vertegenwoordiger van de Interfacultaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (IRO): 
 • 1 vertegenwoordiger centrale diensten KU Leuven

Werkgroepen

Per project of thema wordt er een werkgroep opgericht die zorgt voor de concrete uitvoering van elke project.

Laatste aanpassing: 23 april 2024