Kameroen

Medische ontwikkelingssamenwerking in Noord-West Provincie van Kameroen

Projectomschrijving

Medische ontwikkelingssamenwerking in Noord-West Provincie van Kameroen

Doelstelling

De Zusters Franciscanessen beheren een ziekenhuisnetwerk uitgebouwd in de Noord-West provincie van Kameroen, met dispensaria, ziekenhuizen, revalidatiecentrum, hogeschool voor laboranten, verpleegkundigen en vroedvrouwen. Op drie locaties streven wij ernaar een holistische ondersteuning van de gezondheidszorg te bieden:

  1. In Njinikom door het jaarlijks organiseren van een symposium, door het uitwerken van een masterplan voor de apotheek, door opleiding te bieden aan de locale gezondheidsmedewerkers en door het opstellen van zorgplannen
  2. In Bafut door opleiding te bieden aan fysiotherapeuten, door de orthopedische werkplaats verder uit te bouwen en door materiële steun te bieden aan zowel revalidatiecentrum als ziekenhuis
  3. In Shisong door ondersteuning te bieden aan de opleiding in de hogeschool en door het opstarten van steun aan het cardiologisch centrum

Realisatieplaats

In de NOORD-WEST PROVINCIE:

  • Njinikom: ziekenhuis met 200 bedden
  • Bafut: revalidatiecentrum met 100 bedden en ziekenhuis van 60 bedden
  • Shisong: ziekenhuis met 300 bedden, hogeschool voor verpleegkunde, vroedkunde en laboranten

Maatschappelijke context

Armoede staat in het werkingsgebied de uitbouw van een zelfstandige en kwaliteitsvolle geneeskundige en farmaceutische zorgverstrekking in de weg. Door duurzame en toekomstgerichte projecten in de betrokken ziekenhuizen te ondersteunen, zal een meer kwaliteitsvolle dienstverlening en bijgevolg een hogere levenskwaliteit in de beoogde regio (populatie van 400 000 personen) het gevolg zijn, zowel voor mensen uit steden als moeilijk bereikbare rurale gebieden.

In het hoger onderwijs voor verpleegkunde, vroedkunde en laboranten is er een overaanbod van studenten. Hierdoor ontstaat een tekort aan docenten waardoor het moeilijk is de kwaliteit van het onderwijs te handhaven. Mits toelevering van didactisch materiaal en de toegang tot internet, kan de kwaliteit van opleiding verhoogd worden zonder extra belasting van de docenten. Door de ondersteuning van het medisch en paramedisch onderricht kan de gezondheidszorg aldaar verder evolueren.

Laatste aanpassing: 26 juli 2021