DR Congo: Kisantu

Optimalisatie van de medische zorgverstrekking in de gezondheidszone van Kisantu, Bas-Congo, RDC.

Projectomschrijving

Optimalisatie van de medische zorgverstrekking in de gezondheidszone van Kisantu, Bas-Congo, RDC.

Doelstelling

Het project beoogt een verbetering van de gezondheidszorg in de ‘zone de santé’ van Kisantu met als hoofddoel de optimalisatie van de zorgverstrekking in het Hôpital Général de Référence van Kisantu, beter gekend als het Hôpital St. Luc. Dit doel zal gerealiseerd worden door verbetering van diagnostiek, zorgaanbod, organisatie van medische diensten, binnen het kader van een laagdrempelige en betaalbare kwaliteitsgeneeskunde, en dit door inbreng van expertise van UZ Leuven en geassocieerde instellingen. Het hoofdaccent zal hiermee liggen op vorming en opleiding van medisch en paramedisch personeel met afbakening van concrete doelstellingen en resultaatsgerichte activiteiten. Deze activiteiten zullen kaderen in een duurzame langetermijnvisie van wederzijdse verantwoordelijkheden en kwaliteitsbewaking.

Realisatieplaats

De ‘zone de santé’ van Kisantu, met als hoofdobjectief het Hôpital Général de Référence de Kisantu, het Hôpital St. Luc.

Maatschappelijke context

De gezondheidsstructuur met ‘centres de santé’ en een referentieziekenhuis was ooit de basis van een goed functionerende zorgverstrekking voor de ganse bevolking. Een belangrijk aspect, dat op dit ogenblik bijna volledig verloren gegaan is, is de preventieve gezondheidszorg. Na de onafhankelijkheid kon de kwaliteit nog een twintigtal jaren gehandhaafd blijven, maar een snelle neergang volgde in de jaren na het stoppen van de officiële Belgische coöperatie in 1990. Ondertussen nam de bevolking zeer sterk toe, evenals de armoede, en werd de bereikbaarheid van medische centra en hospitaal problematisch door destructie van de wegen. Progressief verminderde de inbreng van de Staat in de gezondheidssector en werd deze meer en meer afhankelijk van de inbreng van NGO’s. Gebouwen vervielen, medische apparatuur werd niet meer onderhouden, technische infrastructuur viel in panne. Dit proces van teloorgang van de ganse medische sector is verantwoordelijk voor een gemiddelde levensverwachting vanaf de geboorte in 2006 van 46 jaar, en een kindersterfte van 129 per 1000 geboorten. Het maatschappelijk belang van een ziekenhuis in een uitgestrekt gebied met 140.000 inwoners is vrij evident. Uiteraard kan een referentieziekenhuis maar optimaal functioneren in relatie met de ‘centres de santé’ die naar dit referentieziekenhuis refereren.

De Belgische Coöperatie heeft in 2008 dit ziekenhuis geselecteerd als proef- en modelsite voor de wederopbouw van een gezondheidssysteem in Congo.

Laatste aanpassing: 26 juli 2021