Patiëntenverenigingen voor pulmonale hypertensie

Ons centrum werkt samen met de Belgische Patiëntenvereniging voor Pulmonale Hypertensie vzw (P.H. België vzw) om zo nog betere zorg en omkadering te kunnen bieden. Onze medewerkers zullen u hierover tijdens uw zorgtraject informeren.