Doel van het centrum pulmonale hypertensie

Bevestiging van diagnose

Het centrum beschikt over een uitgebreid multidisciplinair team met voor elke discipline of deeldiscipline de nodige expertise en routine in de diagnose en in de behandeling van pulmonale hypertensie als over alle technische diagnostische en therapeutische middelen nodig ter vervulling van zijn opdracht. Omwille van de zeldzaamheid van de ziekte (weesziekte) dient het centrum permanent voldoende patiënten in behandeling te hebben om over een volwaardige expertise te beschikken.

Therapie opstarten

Het doel van een referentiecentrum voor pulmonale hypertensie is het aanbieden van een multidisciplinair zorgprogramma aan patiënten die lijden aan pulmonale hypertensie. Het referentiecentrum situeert zich in de derde lijn (= het universitair ziekenhuis). Patiënten worden verwezen door de tweede lijn (= de specialisten) en de zorgverlening verloopt in vlotte samenwerking met de eerste lijn (= de huisarts).

Therapie aanpassen

Het progressief karakter van de ziekte eist regelmatige aanpassingen van de therapie waarvoor een nauwe opvolging nodig is.

Nieuwe behandelingen worden voortdurend onderzocht om betere resultaten te bereiken.

 

Contact

Centrum pulmonale hypertensie
Laatste aanpassing: 14 juni 2022