Procedure proton therapy for children – with anaesthesia

Reception

Je meldt je samen met je ouders aan bij de balie.

You will go to the reception desk together with your parents. Here you can wait for a while until the doctor comes to get you.  

Team

De radiotherapeut-oncoloog - de dokter die gespecialiseerd is in bestralingsbehandelingen - stelt een aantal vragen. Heb je zelf vragen? Stel ze gerust.

The radiation-oncologist – the doctor specialised in radiation treatments – will ask a couple of questions. Do you have questions too? Ask away.

De dokter zal je ook onderzoeken. Daarna krijg je meer uitleg over de behandeling die voor jou het meest geschikt is. 

The doctor will also examine you. After that he will tell you more about the treatment that is right for you.  

Apart from the radiation-oncologist a couple of other people will come in to meet you.

De sociaal werkster geeft extra uitleg  over de verschillende stappen van de behandeling en kan je ouders ook  helpen bij eventuele praktische problemen. Via haar maak je ook kennis met Radio-Robbie en de Kanjerketting.

The social worker will explain more about the different steps of the treatment and can also help your parents with practical problems.

De Kanjerketting is een extra steuntje. Bij een bepaalde behandeling, een bepaald onderzoek of een gebeurtenis krijg je een KanjerKraal voor je ketting.

Via her you will also hear about Radio-Robbie and the ‘chain of courage’. The ‘chain of courage’ is an extra support for you. For every treatment, type of examination or event, you will get a special bead for your necklace.

Care coordinator

The care coordinator will familiarise you with the hospital. She’ll make sure that all of your questions end up at the right person.

Pediatric oncologist

There is also a pediatric oncologist who will examine you. Ask as many questions as you like.

Keeping still

It is important you can keep very still during the treatment. If the doctor thinks that this is a bit too difficult to do this for a long time, he can decide to put you to sleep. If this is the case, you will go for an anaesthesia consultation.

CT-simulation

Before the treatment can be started, we need to make a scan with a CT-simulator. On a CT-simulator you have to lie in the exact same position as on the radiation machine. With the help of the images, the doctors can make a plan tailored to your treatment. This process is called the CT-simulation.

Als je naar de bestralingsafdeling komt voor je simulatie,  dan wacht je eerst in de wachtzaal van de CT-simulator. De verpleegkundige komt jou daar halen. Als je dat graag hebt, mag ook een van je ouders mee naar binnen.

When you come to the department of radiation-oncology for your simulation, you will wait in the waiting area of the CT-simulator. The nurse will come and fetch you there. One of your parents can come along if you’d like that.  

Samen met de dokter wordt gekeken hoe je het beste op de simulator ligt. Het is belangrijk dat je je tijdens het nemen van de beelden - en later ook tijdens de behandeling - goed stil kan blijven liggen.

Together with the doctor, we will decide how you have to lie on the simulator. It is important that you can keep very still when the images are being taken, as well as later during the treatment.

Voor je nek wordt er soms een speciaal kussentje. Het kussen kan wat vreemd ruiken.

A special cushion will be made for your neck. The cushion can smell a bit strange.

De anesthesist doet je eventjes in slaap.

The anaesthesiologist will put you to sleep for a little while.

Wanneer je op je hoofd of de hals moet bestraald worden, krijg je ook een masker. Het maken ervan duurt ongeveer 20 minuten.

When your head or neck needs to be irradiated, you will also get a mask. Making a mask takes about 20 minutes.

Het masker voelt  warm aan. Terwijl het afkoelt, neemt het de vorm aan van je gezicht of lichaam.

While the mask cools down, it will take the shape of your face or body.

Het is belangrijk dat je bij elke bestraling telkens op precies dezelfde manier op de tafel ligt. Daarom zetten de verpleegkundigen met stift markeerlijnen of puntjes op je masker.

It is important for you to lie in the exact same position on the table during each radiation session. That is why nurses will put marker lines or bullet markers on your mask with a felt-tip pen. You don’t have to wear a mask? We will put little tattoo points on your skin with special ink.  

Tijd voor de simulatie. Terwijl je goed stil blijft liggen, worden er beelden gemaakt en schuif je door het toestel.

Time for the CT-scan. While you keep very still, images will be made and you will move through the machine. 

De verpleegkundigen bedienen het toestel vanuit de ruimte ernaast.

The nurse operates the machine from the room next door.  

Als alles goed verlopen is, mag je naar huis. Je krijgt je afspraken voor de bestralingen mee.

If everything goes well, you can go home once you are awake. We will give you your appointments for the upcoming treatment sessions.  

Terwijl jij thuis bent, bekijkt het team de beelden van de simulatie en wordt er berslist hoe de bestraling precies zal gebeuren. Na één tot twee weken krijg je hierover nieuws.

While you are at home, the team will look at the images of the simulation and decide how the irradiation will be performed. After one to two weeks you’ll get more news about this.  

Pimp your mask

Would you like to pimp your mask? If that is what you want, we can put a nice drawing on it.

Treatment

De eerste keer dat je voor de bestraling komt, meld je je aan aan het secretariaat. Daar leggen ze je uit naar welke wachtzaal je mag gaan.

The first time you come in for your treatment, you register at the reception. There they will tell you which waiting room you can go to.

In de wachtzaal mag je samen met je ouders wachten totdat de verpleegkundige je komt halen voor je bestraling.

You can wait in the waiting room together with your parents until the nurse comes to get you for your irradiation.

The anaesthesiologist will make sure that you will be asleep for a little while during the treatment.

Je ouders mogen nog even mee in de behandelingsruimte tot je slaapt.

Your parents can stay with you in the anaesthesia induction room until you are asleep.

Zodra je in dromenland bent, brengen de verpleegkundigen je naar de behandelruimte waar het bestralingstoestel staat. Je ouders wachten tijdens de behandeling in de wachtzaal.

When you’re off to dreamland, the nurses will take you to the treatment room with the proton therapy system. During the treatment, your parents will be waiting in the waiting room.

Je wordt in dezelfde houding als tijdens de simulatie op de tafel geïnstalleerd.

You will be put on the table in the same position as during the simulation.

Als je een masker hebt, wordt dat ook weer opgezet.

If you have a mask, this will be put on again.  

Eerst neemt de verpleegkundige enkele beelden om er zeker van te zijn dat je in de juiste houding ligt.

First the nurse will make a few images to make sure you’re in the correct position.

Als alles klaar is voor de start van de behandeling, gaat de verpleegkundige naar buiten. Vanuit de bedieningsruimte kan ze je op elk moment horen en zien.

Once everything is ready for the treatment, the nurse will go to the treatment control room, next to the treatment room. From here, she can see and hear you all the time.   

Tijdens de bestraling draait het toestel rond en beweegt soms ook de tafel.

During the irradiation the machine will move around. The table will also move sometimes.  

Van de bestraling zelf voel je niets.

You will be irradiated while you are asleep. You won’t feel a thing.

Je bent ongeveer anderhalf uur in de behandelruimte. Daarna kan je rustig wakker worden in de ontwaakzaal. Ook je ouders mogen nu weer bij je komen. Na een laaste controle mag je weer naar huis.

You’ll be in the treatment room for about an hour. After that you will quietly wake up in the recovery room. Your parents will be allowed to come see you. After a last check-up you can go home again.  

Brochures

Last edit: 19 April 2021