Wanneer kiezen we voor maagchirurgie?

Wanneer uit de screening blijkt dat maagchirurgie voor u een mogelijke optie is, dan wordt u verwezen naar onze chirurg en zijn/haar team.

Obesitaschirurgie is de beste behandeling voor morbide obesitas wat betreft duurzaamheid van het gewichtsverlies en verbetering van geassocieerde aandoeningen zoals diabetes.

In de obesitaskliniek vinden wij maagchirurgie een geschikte keuze wanneer de risico's van de operatieve ingreep kleiner zijn dan die van blijvende obesitas op lange termijn. Maagchirurgie is dan een noodzakelijk hulpmiddel om op lange termijn uw gezondheid te verbeteren.

U moet hiervoor zelf wel actief uw levensgewoonten verder aanpassen. De operatie ondersteunt de verandering in levensstijl:

 • voedingsaanpassing;
 • meer beweging; 
 • anders omgaan met stress;
 • … 

Zonder deze verandering is een operatie minder succesvol en in sommige gevallen is er zelfs sprake van herval, met opnieuw belangrijke gewichtstoename.

Obesitaschirurgie levert de beste resultaten op wanneer het gecombineerd wordt met een degelijke educatie door een multidisciplinair team en een goede opvolging.

Voorwaarden

Criteria om in aanmerking te komen voor bariatrische chirurgie:

 1. Minstens 18 jaar zijn.
 2. Alle andere niet-invasieve behandelingsmogelijkheden zijn reeds geprobeerd.
 3. Minstens een BMI van 40 hebben.
 4. BMI > 35 in combinatie met een van de volgende aandoeningen:
  • Diabetes waarvoor u met medicatie behandeld wordt.
  • Therapieresistente hypertensie gedefinieerd als een bloeddruk >140/90 mmHg, ondanks behandeling gedurende minstens 1 jaar met een gelijktijdige inname van 3 antihypertensiva. 
  • Slaapapneusyndroom geobjectiveerd door middel van polysomnografisch onderzoek. 
  • Heringreep na complicatie of onvoldoende resultaat van een vorige maagoperatie.

Stappenplan vóór de operatie

 • Intakegesprek
 • Teamoverleg om te bepalen of u in aanmerking komt voor een bariatrische ingreep.
 • Indien nodig pre-operatieve onderzoeken (echo abdomen, gastroscopie, cardiale screening)
 • Raadpleging bij abdominaal chirurg
 • Groepssessies door een diëtist met informatie over voedingsaanpassingen net voor en na de operatie.

Ingrepen

Er zijn 2 soorten obesitaschirurgie: 

Afspraken

Obesitaskliniek
Laatste aanpassing: 29 februari 2024