Problemen na obesitaschirurgie

Een operatieve behandeling van obesitas is ingrijpend en vergt heel wat aanpassing in uw levensstijl en eetgewoonten. Met goede begeleiding is het echter de beste behandeling om duurzaam gewicht te verliezen en gezonder door het leven te gaan. Lees welke klachten u kunt ervaren en hoe we u kunnen helpen.

Mogelijke klachten

Na obesitaschirurgie kunt u last hebben van: 

  • Braken, vermagering, sliklast, weinig eetlust
  • Vitaminetekorten
  • Abdominale pijnklachten, pijn ter hoogte van de slokdarm en/of maag
  • Uitgesproken dumpingklachten
  • Alcoholverslaving
  • Forse gewichtstoename

Wij zijn er voor u

Ook bij problemen na obesitaschirurgie kan u bij ons terecht. Dat kan via een raadpleging na verwijzing door de huisarts.

Verloop van de raadpleging

De arts zal u vragen stellen in verband met uw medische en chirurgische voorgeschiedenis. Er wordt grondig ingegaan op de klachten die u ervaart.

Zo nodig zal een klinisch onderzoek gebeuren en worden er aanvullende onderzoeken gepland, zoals een gastroscopie, slikfoto, uitgebreide bloedafname enzovoort.

Advies

Klachten kunnen vaak verbeterd worden door een aanpassing van de levensstijl, al dan niet onder begeleiding van een diëtist, kinesitherapeut en/of voedingspsycholoog. U krijgt advies over hoe vitaminetekorten te vermijden en behandelen.

Afspraken

Obesitaskliniek
Laatste aanpassing: 13 oktober 2020