Muziektherapie

Onder begeleiding van een professionele muziektherapeute kunnen kinderen met kanker hun waaier van emoties uiten in muziek.

Muziek helpt kinderen omgaan met ernstige ziekte

In de pediatrische oncologie kan muziektherapie kinderen, die plots met een zeer ernstige ziekte geconfronteerd worden, helpen om te gaan met hun moeilijke situatie. Naast het ervaren van plezier in de muziek kan muziektherapie de kinderen helpen een plaats te geven aan hun emoties.

Onder begeleiding van een muziektherapeute kunnen de kinderen zowel in muzikale improvisaties als in liederen uiting geven aan de volledige waaier van menselijke emoties: angst, verdriet, pijn, vreugde, boosheid enz. Deze gevoelens zijn vaak moeilijk bespreekbaar en via de muziek kan men hierbij stilstaan, soms zonder hiervoor woorden te moeten zoeken.

Bekijk VRT-reportage over muziektherapie.

Lied over verdriet, twijfels en hoop

  • Luister naar het lied (mp3) dat een 13-jarig meisje met kanker in de muziektherapie schreef. In dit lied kon zij haar verdriet en twijfels en ook haar hoop op genezing uitdrukken.
  • Lees de tekst van het lied (pdf, 15,27 kB).

De muziektherapie vindt plaats in het muzieklokaal of op de kamer, meestal wordt er individueel gewerkt, soms ook met de ouders samen of in kleine groepjes.

Over muziektherapie

De dienst startte in oktober 1990 met muziektherapie. Sindsdien wordt het project volledig gedragen door sponsoring. Deze dient voor de bekostiging van een halftijds mandaat en voor de aankoop, vernieuwing en uitbreiding van het instrumentarium. Muziektherapie is een belangrijke schakel in de begeleiding van onze patiënten.

Op het jaarlijkse SIOP-congres (International Society for Paediatric Oncology) werd in oktober 2008 (Berlijn) in een posterpresentatie een evaluatiestudie betreffende de muziektherapie voorgesteld. Bekijk de poster.

Laatste aanpassing: 26 juni 2020