Niercentrum kinderen

In het niercentrum komen kinderen met chronisch nierfalen, die een niervervangende therapie nodig hebben: hemodialyse of peritoneaal dialyse.

Adres

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Niercentrum kinderen
Herestraat 49
3000 Leuven

Ligging en bereikbaarheid

  • Volg vanuit de centrale ontvangsthal de rode straat, poort 4, verdieping 2.

Reken op een wandeltijd van minstens 15 minuten tussen de ontvangsthal en het niercentrum.
Breng voor jonge kinderen eventueel een kinderwagen mee.

Contact

Laatste aanpassing: 24 februari 2021