Sleeve gastrectomie

Operatie waarbij een stuk van de maag wordt weggenomen. Het maagvolume wordt hierdoor verkleind tot ongeveer 25% van de oorspronkelijke grootte.

Afspraken

Obesitaskliniek

Verloop en doel

 • Maag verkleinen door stuk weg te nemen.
 • Overblijvend stuk vormt verbinding tussen slokdarm en dunne darm.
 • Leidt tot grote gewichtsafname in combinatie met strikt maaltijdregime.
Sleeve gastrectomie
Sleeve gastrectomie

Voorwaarden

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sleeve gastrectomie:

 • Ten minste 18 jaar
 • BMI hoger dan 40
 • Vanaf BMI hoger dan 35 in combinatie met:
  • Obstructief slaap apneu syndroom
  • Te hoge bloeddruk die niet onder controle is met 3 medicijnen
  • Diabetes type II
 • Screening door endocrinoloog om andere onderliggende oorzaken van obesitas uit te sluiten.
 • Minstens 1 jaar geprobeerd om op andere, niet-chirurgische wijze, te vermageren, zonder resultaat.
 • Positief advies van chirurg, endocrinoloog, psycholoog en diëtiste

Deze criteria werden vastgesteld door het RIZIV en uw mutualiteit op basis van wetenschappelijk onderzoek over de risico’s van obesitas én maagchirurgie.

Voordelen sleeve gastrectomie

 • Korte procedure en dus kortere anesthesietijd
 • Verminderd hongergevoel door wegsnijden van maagcellen die ghreline produceren
 • Groot gewichtsverlies
 • Slechts kleine kans op vitamine-tekort

Nadelen sleeve gastrectomie

 • Ingreep is onomkeerbaar.

Intakeprocedure

Op de raadpleging bariatrische chirurgie hebt u een consultatie bij de chirurg, endocrinoloog, psycholoog en diëtiste. Zij bespreken de verschillende aspecten van de ingreep, uw motivaties en onderzoeken uw gezondheidstoestand.

Tijdens een wekelijkse teamvergadering wordt uw dossier grondig besproken om te bepalen welke behandeling voor u geschikt is.

De coördinator brengt u telefonisch op de hoogte van de beslissing.