Sociaal werker revalidatieteam

Sociaal werker - revalidatiecentrum Pellenberg

Revalideren kan emotioneel, relationeel en sociaal ingrijpend zijn en brengt gewijzigde toekomstverwachtingen met zich mee. Ook de omgeving van de patiënt ervaart soms verdriet en onmacht. Sociaal werkers geven informatie, persoonlijke ondersteuning en concrete hulp aan patiënten en hun naasten.

De sociaal werker

  • biedt emotionele ondersteuning bij ziekte en verlies.
  • is een luisterend oor en helpt mensen omgaan met de nieuwe thuis- en/of gezinssituatie.
  • neemt een belangrijke rol op in de weekendregeling, de ontslagvoorbereiding en de zorgcoördinatie.
  • geeft informatie en advies over sociale voorzieningen en financiële tegemoetkomingen voor personen met een handicap (bv. FOD Sociale Zekerheid (parkeerkaart), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), CARA, mutualiteit…).
  • beantwoordt vragen over ziekteverlof  en arbeidsongeschiktheid.
  • neemt het thema werk- of schoolhervatting en dagbesteding multidisciplinair op.
  • brengt indien nodig de revalidant in contact met het CARA  in het kader van medische rijgeschiktheid en begeleidt hem met de administratie die hierbij komt kijken.
  • helpt bij financiële en juridische vragen en verwijst indien nodig door naar de juiste instanties.
  • ondersteunt de dialoog tussen revalidant, zijn omgeving en het multidisciplinaire team om elkaar beter te begrijpen en wederzijds vertrouwen te vinden.

Indien nodig kan de revalidant taalbijstand of interculturele bemiddeling vragen zoals hulp van een tolk.

Nazorg

Ook na opname blijft opvolging belangrijk. Wij verwijzen u graag naar de gepaste diensten en hulpverleners in uw buurt.

Andere teamleden

Laatste aanpassing: 18 oktober 2022