Sport- en bewegingstherapeut revalidatieteam

Sport- en bewegingstherapeut - revalidatiecentrum Pellenberg

Sporttherapie kan tijdens het revalidatietraject een erg diverse inhoud krijgen en is steeds gekoppeld aan de revalidatiedoelstellingen van de patiënt. In de beginperiode wordt er voornamelijk gewerkt aan de motorische basiseigenschappen zoals kracht, lenigheid, snelheid, evenwicht en uithouding. Naargelang de revalidatie vordert, verschuift het accent naar meer sportspecifieke vaardigheden. In de loop van het revalidatieproces kan de patiënt proeven van verschillende sporten.

De sporttherapeut:

  • werkt vooral in groep aan het fysieke vermogen en heeft daarbij aandacht voor groepsdynamische vaardigheden (sociale interactie, samenwerking, emotioneel welzijn …).
  • geeft hydrotherapie, waarbij de dragende kracht van water een belangrijke rol speelt.
  • bekijkt samen met de revalidant de meest efficiënte en veilige manier van verplaatsen binnen- en buitenshuis (op oneffen en/of hellend terrein): al wandelend en/of in de rolstoel.
  • geeft fietsadvies (aangepaste fiets of aanpassingen aan een standaardfiets).
  • leert verscheidene technieken om zich veilig naar en van de grond te bewegen en zo het valrisico tot een minimum te beperken.
  • gaat mee op zoek naar een geschikte sport als vrijetijdsbesteding.
  • werkt samen met verschillende externe clubs, federaties en provincies om de revalidant op weg te helpen naar een fysiek actieve levensstijl na de revalidatie.

Andere teamleden

Afdelingsarts

De arts stelt de diagnose, volgt u gedurende het hele revalidatieproces van nabij op, coördineert het teamwerk en draagt zo de eindverantwoordelijkheid voor de revalidatie.

Verpleegkundig team

De verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek medewerkers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor een vlot verloop van het verblijf op de afdeling. Tijdens de dagelijkse zorg leren ze de patiënt vaardigheden aan om zijn zelfstandigheid te vergroten.

Kinesitherapeuten

De kinesitherapeut werkt aan het herstel, het behoud en de verbetering van allerlei bewegingen om zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen verplaatsen en voortbewegen, eventueel met een geschikt hulpmiddel.

Ergotherapeuten

De ergotherapeut wil de revalidant zo goed mogelijk voorbereiden op het opnieuw deelnemen aan het dagelijks maatschappelijke leven, met aandacht voor de premorbide leefomgeving, werksituatie en activiteiten van de revalidant.

Sociaal werkers

De sociaal werker geeft info, persoonlijke ondersteuning en concrete hulp aan patiënten en hun naasten op allerlei vlakken zoals een gewijzigde thuissituatie, sociale voorzieningen en financiële tegemoetkomingen. Ook neemt de sociaal werker een belangrijke rol op in therapeutisch verlof, ontslag en zorgcoördinatie.

Psychologen

De psycholoog ondersteunt en begeleidt het verwerkingsproces van de revalidant en zijn familie en naasten, zowel individueel als samen, en geeft advies en begeleiding bij eventuele cognitieve problemen.

Logopedisten

De logopedist onderzoekt en behandelt de mogelijkheden en de beperkingen van de revalidant op vlak van taal, spreken, slikken en communicatie in het algemeen.

Diëtisten

De diëtist geeft praktisch voedingsadvies bij ongewenste gewichtstoename of gewichtsverlies, het volgen van een nieuw dieet, slik- en kauwproblemen of een slechte wondheling tijdens de revalidatie.

Pastors

De pastor gaat graag met de revalidant in gesprek. In een rustig en vertrouwelijk gesprek is er ruimte voor het zoeken naar levenswaarden en eventueel voor ondersteuning van de geloofsbeleving.

Vrijwilligers

De vrijwilligers helpen om het verblijf in het revalidatiecentrum aangenamer te maken. Dat doen ze door te helpen bij onder meer de maaltijdbedelingen, het uitlenen van boeken uit de bibliotheek en het begeleiden van uitstapjes. Ze staan ook altijd open voor een goed gesprek.

Ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen zijn ex-revalidanten die als lotgenoot en rolmodel een luisterend oor en mentale ondersteuning bieden. Zij geven praktische tips, advies en steun vanuit hun eigen ervaring.
Laatste aanpassing: 7 december 2021