Sport- en bewegingstherapeut revalidatieteam

Sport- en bewegingstherapeut - revalidatiecentrum Pellenberg

Sporttherapie kan tijdens het revalidatietraject een erg diverse inhoud krijgen en is steeds gekoppeld aan de revalidatiedoelstellingen van de patiënt. In de beginperiode wordt er voornamelijk gewerkt aan de motorische basiseigenschappen zoals kracht, lenigheid, snelheid, evenwicht en uithouding. Naargelang de revalidatie vordert, verschuift het accent naar meer sportspecifieke vaardigheden. In de loop van het revalidatieproces kan de patiënt proeven van verschillende sporten.

De sporttherapeut:

  • werkt vooral in groep aan het fysieke vermogen en heeft daarbij aandacht voor groepsdynamische vaardigheden (sociale interactie, samenwerking, emotioneel welzijn …).
  • geeft hydrotherapie, waarbij de dragende kracht van water een belangrijke rol speelt.
  • bekijkt samen met de revalidant de meest efficiënte en veilige manier van verplaatsen binnen- en buitenshuis (op oneffen en/of hellend terrein): al wandelend en/of in de rolstoel.
  • geeft fietsadvies (aangepaste fiets of aanpassingen aan een standaardfiets).
  • leert verscheidene technieken om zich veilig naar en van de grond te bewegen en zo het valrisico tot een minimum te beperken.
  • gaat mee op zoek naar een geschikte sport als vrijetijdsbesteding.
  • werkt samen met verschillende externe clubs, federaties en provincies om de revalidant op weg te helpen naar een fysiek actieve levensstijl na de revalidatie.

Andere teamleden

Laatste aanpassing: 18 oktober 2022