Psycholoog revalidatieteam

Psycholoog revalidatieteam

Psycholoog revalidatieteam

De confrontatie met ernstige lichamelijke beperkingen en verlieservaringen, door een ziekte of ongeval, kan het leven ingrijpend veranderen. De revalidant kan veranderingen ondervinden op verschillende vlakken: functionaliteit, emotionele reactie, relaties, seksualiteit, sociaal leven en werk- en woonsituatie.

De psycholoog

  • ondersteunt en begeleidt het verwerkingsproces (verdriet, frustratie, angst …) en de mogelijke gedrags- en/of karakterveranderingen die de revalidant doormaakt, maar waarmee ook de naaste omgeving geconfronteerd wordt. Zowel individuele gesprekken als koppel- of familiegesprekken worden aangeboden.
  • doet een neuropsychologisch onderzoek, wanneer er een vermoeden van een neurologische aandoening is, om een beter zich te krijgen op het cognitief (denkfuncties), emotioneel en gedragsmatig functioneren.
  • geeft advies en begeleiding bij cognitieve problemen (zoals aandacht en informatieverwerking, geheugen, logisch en probleemoplossend denken, planmatig denken en handelen…) aan de hand van:
    • psycho-educatie: informatie en advies over de cognitieve beperkingen en hoe daarmee om te gaan.
    • cognitieve oefentherapie.
    • strategietraining (bijvoorbeeld bij geheugenproblemen een agenda leren gebruiken om afspraken beter te onthouden).
  • bekijkt of psychiatrisch advies of ondersteuning via medicatie aangewezen is.

Andere teamleden

Afdelingsarts

De arts stelt de diagnose, volgt u gedurende het hele revalidatieproces van nabij op, coördineert het teamwerk en draagt zo de eindverantwoordelijkheid voor de revalidatie.

Verpleegkundig team

De verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek medewerkers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor een vlot verloop van het verblijf op de afdeling. Tijdens de dagelijkse zorg leren ze de patiënt vaardigheden aan om zijn zelfstandigheid te vergroten.

Kinesitherapeuten

De kinesitherapeut werkt aan het herstel, het behoud en de verbetering van allerlei bewegingen om zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen verplaatsen en voortbewegen, eventueel met een geschikt hulpmiddel.

Ergotherapeuten

De ergotherapeut wil de revalidant zo goed mogelijk voorbereiden op het opnieuw deelnemen aan het dagelijks maatschappelijke leven, met aandacht voor de premorbide leefomgeving, werksituatie en activiteiten van de revalidant.

Sociaal werkers

De sociaal werker geeft info, persoonlijke ondersteuning en concrete hulp aan patiënten en hun naasten op allerlei vlakken zoals een gewijzigde thuissituatie, sociale voorzieningen en financiële tegemoetkomingen. Ook neemt de sociaal werker een belangrijke rol op in therapeutisch verlof, ontslag en zorgcoördinatie.

Logopedisten

De logopedist onderzoekt en behandelt de mogelijkheden en de beperkingen van de revalidant op vlak van taal, spreken, slikken en communicatie in het algemeen.

Sport- en bewegingstherapeuten

De sport- en bewegingstherapeut werkt vooral in groep aan je fysieke vermogen, oefent verplaatsingen binnen- en buitenshuis en helpt bij persoonlijke sportkeuze.

Diëtisten

De diëtist geeft praktisch voedingsadvies bij ongewenste gewichtstoename of gewichtsverlies, het volgen van een nieuw dieet, slik- en kauwproblemen of een slechte wondheling tijdens de revalidatie.

Pastors

De pastor gaat graag met de revalidant in gesprek. In een rustig en vertrouwelijk gesprek is er ruimte voor het zoeken naar levenswaarden en eventueel voor ondersteuning van de geloofsbeleving.

Vrijwilligers

De vrijwilligers helpen om het verblijf in het revalidatiecentrum aangenamer te maken. Dat doen ze door te helpen bij onder meer de maaltijdbedelingen, het uitlenen van boeken uit de bibliotheek en het begeleiden van uitstapjes. Ze staan ook altijd open voor een goed gesprek.

Ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen zijn ex-revalidanten die als lotgenoot en rolmodel een luisterend oor en mentale ondersteuning bieden. Zij geven praktische tips, advies en steun vanuit hun eigen ervaring.
Laatste aanpassing: 7 december 2021