Psycholoog revalidatieteam

Psycholoog revalidatieteam

Psycholoog revalidatieteam

De confrontatie met ernstige lichamelijke beperkingen en verlieservaringen, door een ziekte of ongeval, kan het leven ingrijpend veranderen. De revalidant kan veranderingen ondervinden op verschillende vlakken: functionaliteit, emotionele reactie, relaties, seksualiteit, sociaal leven en werk- en woonsituatie.

De psycholoog

  • ondersteunt en begeleidt het verwerkingsproces (verdriet, frustratie, angst …) en de mogelijke gedrags- en/of karakterveranderingen die de revalidant doormaakt, maar waarmee ook de naaste omgeving geconfronteerd wordt. Zowel individuele gesprekken als koppel- of familiegesprekken worden aangeboden.
  • doet een neuropsychologisch onderzoek, wanneer er een vermoeden van een neurologische aandoening is, om een beter zich te krijgen op het cognitief (denkfuncties), emotioneel en gedragsmatig functioneren.
  • geeft advies en begeleiding bij cognitieve problemen (zoals aandacht en informatieverwerking, geheugen, logisch en probleemoplossend denken, planmatig denken en handelen…) aan de hand van:
    • psycho-educatie: informatie en advies over de cognitieve beperkingen en hoe daarmee om te gaan.
    • cognitieve oefentherapie.
    • strategietraining (bijvoorbeeld bij geheugenproblemen een agenda leren gebruiken om afspraken beter te onthouden).
  • bekijkt of psychiatrisch advies of ondersteuning via medicatie aangewezen is.

Andere teamleden

Laatste aanpassing: 18 oktober 2022