Ergotherapeut revalidatieteam

Ergotherapeut - revalidatiecentrum Pellenberg

De ergotherapeut begeleidt de revalidant bij het terugwinnen, verbeteren en in stand houden van het functioneren in leer-, leef- werk- en ontspanningsomgeving. De interventies van de ergotherapeut zijn gericht op autonomie, participatie en re-integratie. Met andere woorden: het doel is opnieuw kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

De ergotherapeut

 • vormt zich een beeld van de premorbide dagindeling van de revalidant:
  • Welke huishoudelijke taken voerde u uit?
  • Reed u met de auto of fiets?
  • Wat waren uw hobby’s?
  • Welke job voerde u uit?
  • ...
 • richt de aandacht op arm-handfunctie:  preventieve maatregelen (bv. handspalk), behoud en trainen van mogelijkheden.
 • behandelt cognitieve functies (zoals aandacht, concentratie, geheugen, denken …) door gerichte oefeningen te geven of strategieën aan te leren.
 • bekijkt de dagdagelijkse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke en ontspanningsactiviteiten, verplaatsingen binnen- en buitenshuis, communicatiemogelijkheden, schrijven en computergebruik.
 • brengt de werk- of opleidingssituatie in kaart en ondersteunt de terugkeer of mogelijkheden op dat vlak.
 • geeft advies in aanpassingen en hulpmiddelen (bv woning, auto…).
 • stelt advies- en/of functioneringsrapporten op voor de aanvraag van tegemoetkomingen voor (mobiliteit)hulpmiddelen (bv. VAPH, VSB ...)

Andere teamleden

Laatste aanpassing: 23 oktober 2023