Ergotherapeut revalidatieteam

Ergotherapeut - revalidatiecentrum Pellenberg

De ergotherapeut begeleidt de revalidant bij het terugwinnen, verbeteren en in stand houden van het functioneren in leer-, leef- werk- en ontspanningsomgeving. De interventies van de ergotherapeut zijn gericht op autonomie, participatie en re-integratie. Met andere woorden: het doel is opnieuw kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

De ergotherapeut

 • vormt zich een beeld van de premorbide dagindeling van de revalidant:
  • Welke huishoudelijke taken voerde u uit?
  • Reed u met de auto of fiets?
  • Wat waren uw hobby’s?
  • Welke job voerde u uit?
  • ...
 • richt de aandacht op arm-handfunctie: preventieve maatregelen (bv. handspalk), behoud en trainen van mogelijkheden.
 • behandelt cognitieve functies (zoals aandacht, concentratie, geheugen, denken …) door gerichte oefeningen te geven of strategieën aan te leren.
 • bekijkt de dagdagelijkse activiteiten, zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke en ontspanningsactiviteiten, verplaatsingen binnen- en buitenshuis, communicatiemogelijkheden, schrijven en computergebruik.
 • brengt de werk- of opleidingssituatie in kaart en ondersteunt de terugkeer of mogelijkheden op dat vlak.
 • geeft advies in aanpassingen en hulpmiddelen (bv woning, auto…).
 • stelt advies- en/of functioneringsrapporten op voor de aanvraag van tegemoetkomingen voor (mobiliteit)hulpmiddelen (bv. VAPH, VSB ...)

Andere teamleden

Afdelingsarts

De arts stelt de diagnose, volgt u gedurende het hele revalidatieproces van nabij op, coördineert het teamwerk en draagt zo de eindverantwoordelijkheid voor de revalidatie.

Verpleegkundig team

De verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek medewerkers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor een vlot verloop van het verblijf op de afdeling. Tijdens de dagelijkse zorg leren ze de patiënt vaardigheden aan om zijn zelfstandigheid te vergroten.

Kinesitherapeuten

De kinesitherapeut werkt aan het herstel, het behoud en de verbetering van allerlei bewegingen om zich zo zelfstandig mogelijk te kunnen verplaatsen en voortbewegen, eventueel met een geschikt hulpmiddel.

Sociaal werkers

De sociaal werker geeft info, persoonlijke ondersteuning en concrete hulp aan patiënten en hun naasten op allerlei vlakken zoals een gewijzigde thuissituatie, sociale voorzieningen en financiële tegemoetkomingen. Ook neemt de sociaal werker een belangrijke rol op in therapeutisch verlof, ontslag en zorgcoördinatie.

Psychologen

De psycholoog ondersteunt en begeleidt het verwerkingsproces van de revalidant en zijn familie en naasten, zowel individueel als samen, en geeft advies en begeleiding bij eventuele cognitieve problemen.

Logopedisten

De logopedist onderzoekt en behandelt de mogelijkheden en de beperkingen van de revalidant op vlak van taal, spreken, slikken en communicatie in het algemeen.

Sport- en bewegingstherapeuten

De sport- en bewegingstherapeut werkt vooral in groep aan je fysieke vermogen, oefent verplaatsingen binnen- en buitenshuis en helpt bij persoonlijke sportkeuze.

Diëtisten

De diëtist geeft praktisch voedingsadvies bij ongewenste gewichtstoename of gewichtsverlies, het volgen van een nieuw dieet, slik- en kauwproblemen of een slechte wondheling tijdens de revalidatie.

Pastors

De pastor gaat graag met de revalidant in gesprek. In een rustig en vertrouwelijk gesprek is er ruimte voor het zoeken naar levenswaarden en eventueel voor ondersteuning van de geloofsbeleving.

Vrijwilligers

De vrijwilligers helpen om het verblijf in het revalidatiecentrum aangenamer te maken. Dat doen ze door te helpen bij onder meer de maaltijdbedelingen, het uitlenen van boeken uit de bibliotheek en het begeleiden van uitstapjes. Ze staan ook altijd open voor een goed gesprek.

Ervaringsdeskundigen

De ervaringsdeskundigen zijn ex-revalidanten die als lotgenoot en rolmodel een luisterend oor en mentale ondersteuning bieden. Zij geven praktische tips, advies en steun vanuit hun eigen ervaring.
Laatste aanpassing: 14 december 2021