Raadpleging voor protontherapie

Voor de behandeling start, maakt u kennis met de radiotherapeut-oncoloog, een arts die gespecialiseerd is in bestralingsbehandelingen en meer specifiek ook in protontherapie. De radiotherapeut-oncoloog bespreekt met u de behandeling die voor u het meest geschikt is (het behandelingsplan).

Nadien kunt u, als u dit wenst, een gesprek hebben met de sociaal werker van de bestralingsafdeling. Zij zal samen met u naar oplossingen zoeken voor mogelijke praktische problemen zoals transport, verblijf, et cetera. Als u in het ziekenhuis opgenomen bent, kunt u ook naar de sociaal werker van uw afdeling vragen.

Laatste aanpassing: 17 februari 2023