Controleonderzoeken tijdens en na protontherapie

Tijdens de bestraling

U krijgt wekelijks of om de twee weken een afspraak bij de radiotherapeut-oncoloog of een arts-specialist in opleiding, aansluitend op uw bestralingssessie. Uw arts kijkt na of u de bestraling goed verdraagt. U heeft ook de gelegenheid om vragen te stellen of om attesten en voorschriften te vragen.

Na de bestraling

Op de laatste dag van uw bestralingsbehandeling krijgt u een afspraak voor de eerstvolgende controle bij de verwijzende arts. U blijft onder controle om het effect van uw behandeling verder op te volgen. Jaarlijks zal u ook een afspraak krijgen bij een radiotherapeut-oncoloog die werkzaam is in het protontherapiecentrum.

Als u zich in de dagen of weken na het beëindigen van de bestraling niet goed voelt of ongerust bent over bepaalde zaken, kunt u na overleg met uw huisarts telefonisch een vervroegde consultatie aanvragen.

Laatste aanpassing: 17 februari 2023