Protontherapie: de bestralingsbehandeling

Eerste bestraling

De eerste bestraling volgt meestal 2 tot 3 weken na de CT-simulatie. Die tijdspanne is nodig om uw behandelingsplan te maken en grondig te controleren.

Verloop 

  • U wordt opgehaald in de wachtruimte nadat u zich heeft aangemeld bij het secretariaat.
  • Voor de bestraling kan starten, installeren de verpleegkundigen u zorgvuldig op de tafel.
  • Nadien verlaten de verpleegkundigen de bestralingsruimte. In de aangrenzende bedieningsruimte observeren de verpleegkundigen u op een televisiescherm. Bovendien kunnen zij u horen via een intercomsysteem.
  • Het is mogelijk dat de tafel hierna een kleine beweging maakt alvorens de echte bestraling start. Op deze manier wordt de positie van de CT-simulatie perfect gereproduceerd. 
  • Het is erg belangrijk dat u niet beweegt tijdens de bestraling totdat de volledige bestraling gegeven is. Afhankelijk van uw behandelingsplan zal het protontherapietoestel en/of de tafel een aantal keer van positie veranderen. Van de bestraling zelf zult u niets voelen. Het toestel kan tijdens de bestraling wel een scherp zoemend geluid maken. Wanneer de bestralingssessie ten einde is, zal de verpleegkundige u vragen om van de tafel te komen. De duur van de bestraling wordt voor elke patiënt individueel berekend.

Om veiligheidsredenen is het wettelijk gezien niet mogelijk dat familie of vrienden de bestralingsruimte betreden.

Verdere bestralingen

De radiotherapeut-oncoloog bepaalt hoe uw behandeling zal verlopen. Zelfs bij dezelfde aandoening kan de behandeling verschillen van patiënt tot patiënt.

Het totaal aantal bestralingssessies, de totale dosis en de nodige tijd tussen twee bestralingssessies worden bepaald door het soort tumor, de plaats in het lichaam waar de tumor zich bevindt en de resultaten van de medische onderzoeken.

Het totale aantal sessies kan variëren van 20 tot 37. Tijdens het weekend en op feestdagen wordt u gewoonlijk niet bestraald, tenzij het bestralingstoestel tijdens de voorbije week meerdere dagen onbeschikbaar was wegens onderhoud.

In sommige gevallen kan een deel van uw behandeling ook met fotonenstraling toegediend worden: als het behandelingsprotocol het zo voorschrijft of bij onderhoud/defect van het protontherapietoestel om geen tijd in de strijd tegen de tumor te verliezen. Uw arts zal dit dan met u bespreken. 

Vragen?

  • Voor al uw praktische of medische vragen met betrekking tot uw protontherapiebehandeling kunt u steeds terecht bij uw behandelende radiotherapeut-oncoloog of een van de verpleegkundigen van het protontherapieteam.

    Voor praktische of administratieve vragen kan u eveneens terecht bij het secretariaat van de bestralingsafdeling. (De medewerkers van de onthaalbalie in de gedeelde wachtzaal protontherapie en radiologie zijn er niet mee vertrouwd.) De medewerkers van het secretariaat zijn elke werkdag van 8 tot 16 uur telefonisch bereikbaar op het nummer 016 34 76 00 of via e-mail: radiotherapie@uzleuven.be

Laatste aanpassing: 17 februari 2023