Hoe verloopt een CT-simulatie? 

  • Bij het binnengaan van de CT-simulatieruimte vragen wij u spontaan uw naam, voornaam en geboortedatum te vermelden.
  • Het is belangrijk dat u bij elke bestraling op precies dezelfde manier op de behandeltafel ligt. De verpleegkundigen en de arts zullen daarom eerst bepalen in welke houding u het best bestraald wordt. Er wordt gekozen voor een houding die voor u het meest comfortabel is en voor de behandeling de beste. De manier waarop u bestraald zal worden, is verder sterk afhankelijk van de plaats van de tumor.
  • Bij patiënten die op de borstkas, buik of ledematen bestraald worden, duiden we meestal een aantal tatoeagepuntjes aan. De verpleegkundige zal de punten met een kleine prik in uw huid aanbrengen. De punten zijn zeer klein en verdwijnen na ongeveer 1 jaar, De verpleegkundige zal vooraf aangeven waar deze punten worden geplaatst.
  • Bij patiënten die op het hoofd of de hals bestraald worden, wordt er voor de simulatie een individuele hoofdsteun en een bestralingsmasker gemaakt. Als dit bij u het geval is, krijgt u hierover de nodige informatie. Bij een bestralingsmasker worden er geen aantekeningen (lijnen) gemaakt op de huid zelf. De lijnen worden dan op het masker aangebracht. Soms kan men wel een tatoeagepunt als richtingspunt aanduiden ter hoogte van de borstkas of buik.
  • De duurtijd van een simulatie kan variëren van een uur tot anderhalf uur.
  • Indien er intraveneus contrastvloeistof zal toegediend worden, moet u nuchter zijn. Dit wordt vooraf met u besproken. U mag dan vooraf 4 uur niets eten en drinken. Medicatie innemen mag wel.
  • Op het einde van de simulatie zal de verpleegkundige uw afspraken voor de bestralingen meegeven (dag, uur) en het telefoonnummer van het secretariaat.

Om optimale beeldvorming te bekomen, zijn soms bijkomende onderzoeken nodig. Zo is het mogelijk dat de arts nog een PET-CT, MRI ... nodig heeft alvorens de behandeling kan starten.

Het bestralingsmasker

Als u op het hoofd op de hals zal bestraald worden, wordt er een individueel bestralingsmasker gemaakt. 

U ligt op uw rug op de behandeltafel met uw hoofd en hals op een kussentje dat speciaal voor u ontworpen wordt. De radiotherapeut-oncoloog en de verpleegkundigen bepalen de houding van het hoofd en de hals. Het materiaal voor het masker wordt verwarmd in een oventje zodat het soepel wordt en zo rond uw hoofd en hals kan gemodelleerd worden. De warmte is goed te verdragen. 

Het masker kleeft niet aan uw huid of haar en kan altijd gemakkelijk verwijderd worden. Het maken van het masker duurt ongeveer een half uur.

Het bestralingsmasker en de hoofdsteun (kussentje) worden tijdens de volledige behandeling bewaard op het toestel en worden alleen voor u gebruikt.

Heeft u last van claustrofobie? Meld dat dan vooraf aan de verpleegkundigen, zodat zij hiermee rekening kunnen houden.

Behandelingsplan

Met behulp van deze beelden en geavanceerde computersoftware maken de radiotherapeut-oncoloog en de medisch stralingsfysicus vervolgens een individueel behandelingsplan. In dit plan wordt o.a. het aantal en de richting van de protonenbundels bepaald die nodig zijn om de tumor zo nauwkeurig mogelijk te bestralen en de omliggende gezonde organen zoveel mogelijk te sparen.

Laatste aanpassing: 17 februari 2023