Controleonderzoeken tijdens en na protontherapie

Tijdens de bestraling

U kunt wekelijks of om de twee weken een afspraak krijgen bij de radiotherapeut of een arts-specialist in opleiding, aansluitend op uw bestraling. Deze kijkt na of u de bestraling goed verdraagt en u heeft de gelegenheid om vragen te stellen of om attesten en voorschriften te vragen.

Na de bestraling

Op de laatste dag van uw bestralingsbehandeling krijgt u een afspraak voor de eerstvolgende controle bij de verwijzende arts. U blijft onder controle om het effect van uw behandeling verder op te volgen. Jaarlijks zal u ook een afspraak krijgen bij een radiotherapeut die werkzaam is in het protontherapiecentrum.

Als u zich in de dagen of weken na het beëindigen van de bestraling niet goed voelt of ongerust bent over bepaalde zaken, kunt u na overleg met uw huisarts telefonisch een vervroegde consultatie aanvragen.

Laatste aanpassing: 16 juni 2020