Bortezomib/Velcade bij thuistoediening

* Wettelijk kader nog in voorbereiding * Informatie over indicatie, toedieningswijze en aandachtspunten bij het gebruik van Bortezomib/Velcade bij thuistoediening.
In het kort: Bortezomib/Velcade en thuisgebruik

Gebruiksvoorwaarden

Deze procedures zijn eigendom van UZ Leuven. Gezien ook zorgverleners in de eerstelijn nood hebben aan vlot beschikbare informatie wanneer zij instaan voor een oncologische thuisbehandeling die vanuit UZ Leuven werd voorgeschreven, worden deze teksten via deze pagina beschikbaar gemaakt voor zorgverleners in de eerstelijn.

Lees de gebruiksvoorwaarden en aandachtspunten

Vragen of feedback

Oncothuis-team
Laatste aanpassing: 7 november 2023