Operaties in het kinderziekenhuis

Hoe verloopt je dag als je moet worden geopereerd? Oskar gaat voor een dagingreep naar het ziekenhuis en toont je hoe alles in zijn werk gaat.

Onderstaand traject gaat over een ingreep in het dagziekenhuis. Binnenkort volgt de toelichting voor ingrepen met een hospitalisatie (met overnachting).

Jouw weg door het ziekenhuis

Voor ouders

Identificatie

Je gaat merken dat er herhaaldelijk door verschillende personen naar de identiteit van je kind gevraagd wordt: “Wie ben je? Wat doe je hier?”. Dit maakt deel uit van procedures die belangrijk zijn om de veiligheid in een operatiekamer te garanderen.

Om zeker te zijn dat het over de juiste persoon gaat, volgen er nog extra vragen ter controle, zoals de geboortedatum of bij welke dokter je behandeling doorgaat.

Het is dus belangrijk dat je op de dag van de operatie op het afgesproken uur aanwezig bent, zodat deze stappen rustig kunnen afgehandeld worden en de operatie van je kind veilig verloopt.

Waarom is het zo belangrijk dat uw kind nuchter is?

Tijdens een operatie kan de maaginhoud overvloeien in de luchtweg, omdat de beschermende mechanismen die dit voorkomen worden onderdrukt door de medicatie die de anesthesist toedient. Stel dat de maaginhoud in de longen terechtkomt, dan kan er zich een ernstige longontsteking ontwikkelen.

Wat mag wel?

  • Heldere dranken (zoals water, fruitsap zonder vruchtvlees): tot 2 uur voor de ingreep (opgelet: een normale hoeveelheid)
  • Vaste voeding: tot middernacht
  • Borstvoeding: tot 4 uur voor de ingreep
  • Flesvoeding: tot 4 uur voor de ingreep

De verdoving

Oskar is vijf jaar en valt in slaap door een maskertje met slaapgas. Grotere kinderen (soms al vanaf acht jaar) kunnen ook onder narcose gebracht worden met medicatie via een infuus.

In de voorbereidingsruimte brengt de verpleegkundige dan een verdovende pleister aan op een goed zichtbaar bloedvat. In de operatiezaal prikt de dokter op deze plaats een infuus, waarlangs de slaapmedicatie wordt toegediend.

Na de operatie

De dag van de operatie geef je best nog geen te zware maaltijden aan je kind. Afhankelijk van welke ingreep je kind heeft gehad, pas je ook de volgende dagen nog de maaltijden aan. Dit wordt duidelijk vermeld wanneer jullie het ziekenhuis verlaten.

Je krijgt bij het ontslag ook een afspraak voor een eventuele opvolgconsultatie, uitleg over de wondcontrole thuis en een pijnschema. Dit schema maakt duidelijk op welke uren je welke pijnstilling mag geven aan je kind.

De dag na de ingreep neemt het chirurgisch dagcentrum telefonisch contact met jullie op. Dit hoort bij de zorgopvolging en geeft je de mogelijkheid nog vragen te stellen of hulp te vragen bij problemen.

Je kan ook altijd zelf contact opnemen bij vragen en/of problemen. De telefoonnummers krijg je mee bij het ontslag.

Liever de printversie?

PDF
Oskar in de operatiekamer
PDF - 16.92 Mb
Laatste aanpassing: 11 december 2023