Gastric bypass

Maagbypass
Operatie waarbij de maag tot ongeveer 5% van de oorspronkelijke grootte verkleind wordt en de twaalfvingerige darm en een deel van de dunne darm worden omgeleid.U kunt hierdoor een duidelijk kleinere hoeveelheid eten (restrictie). Niet alle voedingsstoffen worden door de darm in het bloed opgenomen (malabsorptie).

Afspraken

Obesitaskliniek

U wordt opgevolgd door een heel team. Naast de artsen kunt u ook rekenen op diëtisten, psychologen, kinesisten en coördinatoren.

Keuze voor een gastric bypass

Als diëten en andere gewichtsbehandelingen hebben gefaald en het om medische redenen toch noodzakelijk is om veel te vermageren, kan maagchirurgie voor u een optie zijn.

Maagchirurgie is een juiste keuze als de risico's van ingreep lager zijn dan die van obesitas op lange termijn. Maagchirurgie is dan een hulpmiddel om op lange termijn uw lichaamsgewicht te kunnen aanpassen. Ook met maagchirurgie moet u zelf nog altijd actief grote aanpassingen in uw levensstijl doorvoeren.

Verloop en doel

 • Maag verkleinen en twaalfvingerige darm en een deel van de dunne darm omleiden.
 • U kunt hierdoor een duidelijk kleinere hoeveelheid eten (restrictie).
 • Niet alle voedingsstoffen worden door de darm opgenomen in het bloed (malabsorptie).
 • Leidt tot grote gewichtsafname van ongeveer 30% van uw totaal gewicht in combinatie met strikt maaltijdregime.
Gastric bypass

Voorwaarden

Er werden criteria vastgesteld door het RIZIV en uw mutualiteit op basis van wetenschappelijk onderzoek over de risico’s van obesitas én maagchirurgie.

 • Ten minste 18 jaar
 • BMI hoger dan 40
 • Vanaf BMI hoger dan 35 in combinatie met:
  • Obstructief slaapapnoe syndroom
  • Te hoge bloeddruk die niet onder controle is met 3 medicijnen
  • Diabetes type II
 • Screening door endocrinoloog om andere onderliggende oorzaken van obesitas uit te sluiten.
 • Minstens 1 jaar geprobeerd om op andere, niet-chirurgische wijze, te vermageren, zonder resultaat.
 • Screening en advies van chirurg, endocrinoloog, psycholoog en diëtiste leiden naar een behandelplan.

Waarom kiezen voor maagchirurgie

Doorheen jaren van onderzoek werden verschillende types van maagchirurgie ontwikkeld om ernstig obese mensen te helpen veel te vermageren. De gastric bypass is duidelijk de meest gebruikte chirurgische techniek. Ook andere technieken hebben hun plaats bij welbepaalde indicaties.

Maagchirurgie heeft een uitstekend effect op ernstige medische complicaties zoals diabetes type 2, hoge bloeddruk, slaap apnoe, hoge cholesterol, zuurbrand, gewrichtslasten...

Met gelijk welk type maagchirurgie zal u een groot gewichtsverlies kunnen bereiken tijdens de eerste 6 tot 12 maanden na de ingreep. De grootte van dit gewichtsverlies is afhankelijk van persoon tot persoon en bedraagt meestal ongeveer 30%. Daarna vertraagt de vermagering of is er zelfs een kleine gewichtstoename.

Bij 1 op 5 van de patiënten merken we, om verschillende redenen, een te klein gewichtsverlies of zelfs opnieuw te grote gewichtstoename, meestal ten gevolge van verslechterende eetgewoontes en gebrek aan beweging.

De gastric bypass heeft een wetenschappelijk bewezen positief effect op uw gezondheid als u zich aan de voedingsvoorschriften en leefregels kan houden.

Voordelen gastric bypass

 • Dumpingsyndroom verhindert het eten van grote hoeveelheden suikers
 • Vermindering reflux
 • Gunstig effect op diabetes

Nadelen gastric bypass

 • Ingreep is onomkeerbaar
 • Vitaminetekort op middellange termijn

Complicaties

Korte termijn

 • Wondinfecties
 • Lekkage
 • Ademhalingsproblemen door longembolie of longontsteking
 • Bloedingen
 • Overlijden (8 op 1.000 patiënten)

Lange termijn

 • Stenose
 • Obstructie
 • Galstenen
 • Inadequate dumping
 • Dunne darm blokkage waarvoor kleine operatie vereist is
 • Maagzweren
 • Gewichtstoename (bij ongeveer 1 op 5 van de patiënten)

Bijwerkingen die verdwijnen na verloop van tijd

 • Haaruitval (is tijdelijk de eerste 6 maanden)
 • Vermoeidheid (tot 4-5 maanden na de ingreep)
 • Grotere irriteerbaarheid

Vergeet ook niet dat uw anticonceptiepil minder goed kan werken

Klachten die verder onderzoek vragen na bariatrische heelkunde

 • Acute buikpijn en braken
 • Onverklaarbare vermoeidheid ondanks een goed vitaminen-bilan
 • Plots verschijnen van neurologische symptomen
 • Dumping met hypo’s

Behandelplan

Uw behandeltraject in de obesitaskliniek start als volgt:

 • Uitgebreide intake bij verschillende zorgverleners.
 • Zoeken naar eventuele oorzaken van uw gewichtstoename.
 • In kaart brengen van de medische gevolgen van uw overgewicht en de voordelen van vermargeren.
 • In teamverband uw optimale behandelplan opstellen.
 • Samen met u het voorgestelde behandelplan bespreken en uitvoeren.

U komt in aanmerking voor een gastric bypass?

Indien het multidisciplinair overleg een gastric bypass voor u adviseert dan treedt een heel begeleidingsplan in werking :

Voor de operatie

 • Eventueel uitvoeren van pre-operatieve onderzoeken: download labobon (pdf)
 • Groepssessies door een diëtist met informatie over voeding na de operatie.

Opname en operatie

Tijdens de hospitalisatie wordt u opgevolgd door de chirurg en de diëtist van de afdeling.

Opvolging

Na de operatie wordt u nog gedurende 2 jaar opgevolgd:

Na 2 weken

 • Groepseducatie 'voeding na maagchirurgie'

Na 1 maand

 • Groepseducatie 'voeding na maagchirurgie'
 • Consultatie bij de chirurg

Na 3 maanden

Na 6 maanden

Na 1 jaar

Na 2 jaar

U komt niet in aanmerking kom voor gastric bypass?

In de obesitaskliniek bieden wij u verschillende opties om u te helpen tot een gezonder gewicht en een betere gezondheid te komen.

Wij zoeken samen met u welke behandelopties het best voor u geschikt zijn, afhankelijk van uw medisch profiel, uw mogelijkheden en verwachtingen

Individueel behandeltraject: samen met één van onze diëtisten en psychologen werkt u aan het veranderen van uw eetgewoonten (gedragsverandering en voedingszelfzorg). Gedurende 16 sessies, verspreid over enkele maanden. Vervolgens kan u ook deelnemen aan het sportprogramma onder begeleiding van onze kinesiste.

Groepstraject: het groepstraject bestaat uit 13 sessies verspreid over 6 maanden. In die sessies komen verschillende thema’s (gedragsverandering en voedingszelfzorg) aan bod die uw gezondheid en gewicht positief kunnen beïnvloeden. Deze sessies duren 3 uur en worden aangeboden door een van onze diëtisten en psychologen. Aansluitend adviseren wij om te starten met het sportprogramma onder leiding van onze kinesiste.