Simulatie voor protontherapie

Om een individueel behandelingsplan te kunnen maken, krijgt u eerst een afspraak op de CT-simulator. Een CT-simulator (CT = computertomografie) is een CT-scanner die een drie- of vierdimensionaal beeld maakt, waarbij u in dezelfde houding ligt als tijdens de bestralingen. Een CT-simulatie is pijnloos.

Bij het binnengaan van de CT-simulatieruimte vragen wij u spontaan uw naam, voornaam en geboortedatum te vermelden. Dit is voor de verpleegkundige een belangrijke controle waardoor misverstanden worden vermeden.

Het is belangrijk dat u bij elke bestraling op precies dezelfde manier op de behandeltafel ligt. De verpleegkundigen en de arts zullen daarom eerst bepalen in welke houding u het best bestraald wordt. Er wordt gekozen voor een houding die voor u het meest comfortabel is en voor de behandeling de beste. De manier waarop u bestraald gaat worden, is verder sterk afhankelijk van de plaats van de tumor.

Bij patiënten die op de borstkas, buik of ledematen bestraald worden, duiden we meestal een aantal tatoeagepuntjes aan. De verpleegkundige zal de punten met een kleine prik in uw huid aanbrengen. De punten zijn zeer klein en verdwijnen na ongeveer 1 jaar, vandaar dat men ze tatoeagepuntjes noemt. De verpleegkundige zal vooraf aangeven waar deze punten worden geplaatst.

Soms worden er bijkomende aanduidingen gemaakt met speciale stift. De aantekeningen die gemaakt zijn moet niet blijven staan. U mag zich gewoon wassen of douchen.

Bij patiënten die op het hoofd of de hals bestraald worden, wordt er een individuele hoofdsteun en een bestralingsmasker gemaakt. Als dit bij u het geval is, krijgt u hierover de nodige informatie. Bij een bestralingsmasker worden er geen aantekeningen (lijnen) gemaakt op de huid zelf. De lijnen worden dan op het masker aangebracht. Soms kan men wel een tatoeagepunt als richtingspunt aanduiden ter hoogte van de borstkas of buik.

De duurtijd van een simulatie kan variëren van een uur tot anderhalf uur. Indien men intraveneus contrastvloeistof wil toedienen, moet u nuchter zijn. Dit wordt vooraf met u besproken. U mag dan vooraf 4 uur niets eten en drinken. Medicatie innemen mag wel.

Op het einde van de simulatie zal de verpleegkundige uw afspraken voor de bestralingen meegeven.

Na de simulatie wordt uw huisarts op de hoogte gebracht van uw behandeling.

Om optimale beeldvorming te bekomen, zijn soms bijkomende onderzoeken nodig. Zo is het mogelijk dat de arts nog een PET-CT, MRI ... nodig heeft alvorens de behandeling kan starten.

Behandelingsplan

Met behulp van deze beelden en geavanceerde computersoftware maken de radiotherapeut-oncoloog en de medisch fysicus vervolgens een individueel behandelingsplan. In dit plan wordt o.a. het aantal en de richting van de protonenbundels bepaald die nodig zijn om de tumor zo nauwkeurig mogelijk te bestralen en de omliggende gezonde organen zoveel mogelijk te sparen.

Laatste aanpassing: 12 april 2022