Bestralingsbehandeling met protonen

De eerste bestraling volgt meestal twee weken na de CT-simulatie. Die tijdspanne is nodig om uw behandelingsplan te maken en grondig te controleren. Vervolgens komt u regelmatig terug voor verdere bestralingen.

Eerste bestraling

De eerste bestraling volgt meestal twee weken na de CT-simulatie. Die tijdspanne is nodig om uw behandelingsplan te maken en grondig te controleren.

Bij het betreden van de bestralingsruimte vragen we u, zoals bij de CT-simulatie, spontaan uw naam, voornaam en geboortedatum te vermelden.

Voor de bestraling kan starten, installeren de verpleegkundigen u zorgvuldig op de tafel. Dagelijks worden er controlebeelden genomen. Het is mogelijk dat de tafel een kleine beweging maakt alvorens de echte bestraling start. Op deze manier wordt de positie van de simulatie perfect gereproduceerd. Nadien verlaten de verpleegkundigen de bestralingsruimte. De duur van de bestraling wordt voor elke patiënt individueel berekend. In de aangrenzende bedieningsruimte observeert de verpleegkundige u op een televisiescherm. Bovendien kan hij/zij u horen via een intercomsysteem.

Het is erg belangrijk dat u niet beweegt tijdens de bestraling totdat de volledige bestraling gegeven is. Van de bestraling zelf zult u niets voelen. Wanneer de bestralingssessie ten einde is, zal de verpleegkundige u vragen om van de tafel te komen.

Om veiligheidsredenen is het wettelijk gezien niet mogelijk dat familie of vrienden de bestralingsruimte betreden.

Verdere bestralingen

De radiotherapeut bepaalt hoe uw behandeling zal verlopen. Zelfs bij dezelfde aandoening kan de behandeling verschillen van patiënt tot patiënt.

Het totaal aantal bestralingssessies, de totale dosis en de nodige tijd tussen twee bestralingssessies worden bepaald door het soort tumor, de plaats in het lichaam waar de tumor zich bevindt en de uitslagen van de onderzoeken die gebeurd zijn.

Het totale aantal sessies kan variëren van 20 tot 37. Tijdens het weekend en op feestdagen wordt u gewoonlijk niet bestraald, tenzij het bestralingstoestel tijdens de voorbije week een onderhoud van meerdere dagen kreeg.

In sommige gevallen kan een deel van uw behandeling ook met fotonen toegediend worden: als het behandelingsprotocol het zo voorschrijft of bij onderhoud/defect van het protontoestel om geen tijd in de strijd tegen de tumor te verliezen. Uw arts zal dit dan met u bespreken.

Laatste aanpassing: 24 februari 2021