Geschiedenis UZ Leuven

1080 Het Sint-Pietersziekenhuis wordt gesticht.
1426 Het praktisch geneeskundig onderwijs voor de faculteit geneeskunde wordt in het Sint-Pietersziekenhuis georganiseerd.
1836 De stad Leuven en de Universiteit beslissen over te gaan tot de bouw van een nieuw Sint-Pietersziekenhuis met acht grote zalen van elk tweeëntwintig bedden.
1928 De Universiteit bouwt een eigen medische campus Sint-Rafaël aan de overzijde van de Dijle. Hiermee wordt UZ Leuven officieel ingehuldigd.
1928 Het 'Kankerinstituut' wordt als eerste in gebruik genomen. Later volgen een heelkundige kliniek en een kraamkliniek voor inwendige ziekten.
1933 Ook een pediatrische kliniek wordt in gebruik genomen.
1945 Na de Tweede Wereldoorlog beslissen de Commissie van openbare onderstand en de Universiteit een nieuw ziekenhuis te bouwen. Het oude werd immers gedeeltelijk vernield gedurende de bezetting.
1958 In Pellenberg wordt het sanatorium Sint Barbara in gebruik genomen voor de bestrijding van tuberculose. Later wordt hier naast enkele specifieke inwendige disciplines (reumatologie, pneumologie) eveneens de orthopedische zorgverlening uitgebouwd.
1970 De splitsing van de Leuvense universiteit brengt met zich mee dat voor de kersverse autonome faculteit voor geneeskunde een passend geïntegreerd universitair ziekenhuis moest worden uitgebouwd, zowel fysisch als qua organisatiestructuur. Tot 1970 functioneren al de instellingen eerder los van elkaar en is de medische zorgverlening niet steeds op elkaar afgestemd.
1971 Een heuvelkam gekend als Gasthuisberg blijkt de ideale plaats voor een volledig nieuwe medische campus met ziekenhuis en onderwijsaccommodatie.
1975 De eerste fase van Gasthuisberg omvat het kinderziekenhuis en wordt in gebruik genomen.
1980 In fase II wordt het ziekenhuis uitgebreid tot 915 bedden, met hierin de diensten gynaecologie-verloskunde, de spoedgevallenafdeling, enkele diensten van inwendige geneeskunde en van heelkunde.
1989 Eerstesteenlegging voor fase III vindt plaats. Bepaalde functies vanuit Pellenberg, alsook de nog resterende afdelingen uit Sint Rafaël worden overgebracht naar Gasthuisberg. Een laboratoriumcomplex en het centrum voor menselijke erfelijkheid worden definitief gehuisvest.
2007 Project: Masterplan campus Gasthuisberg. Alles wordt geconcentreerd op campus Gasthuisberg. De diensten op de stadscampus, Lubbeek en Pellenberg komen naar hier. Educatieve diensten komen hier, ook komt er een uitbreiding van spin-offs omdat innovatie een kans moet krijgen. Zo onderscheiden we vijf onderdelen: opleiding - onderzoek - acute hospitaal - ambulant hospitaal - publiek gedeelte. 
Laatste aanpassing: 13 januari 2020