Informatieve en interactieve sessies voor mensen met kanker en hun naasten

Een diagnose van kanker brengt heel wat vragen, onzekerheden en zorgen met zich mee. Het Leuvens kankerinstituut biedt u en uw naasten een uitgebreid programma van informatie- en ontmoetingsmomenten rond tal van thema's.

  • Voor alle mensen met kanker die behandeld of opgevolgd worden in UZ Leuven, en hun naasten.
  • Voor elke sessie is de inhoud en doelgroep omschreven. Zo kunt u inschatten of een sessie voor u zinvol is.
  • Sommige sessies zijn eerder informatief, andere eerder interactief.
  • Er is altijd ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen.
  • Sessies worden begeleid door professionele zorgverleners van het Leuvens kankerinstituut
  • Alle sessies vinden plaats in UZ Leuven campus Gasthuisberg.

Deelnemen

  • Alle sessies zijn gratis.
  • Inschrijven is verplicht.
  • Het aantal plaatsen per sessie is beperkt.
  • Uw inschrijving is pas definitief na bevestiging.

Kunt u niet aanwezig zijn? Verwittig ons tijdig via infosessies.lki@uzleuven.be

Overzicht sessies

Alles over voeding na een kankerbehandeling

Date 6 mei 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie komen voedingsrichtlijnen aan bod die bijdragen tot een gezonde levensstijl en die helpen om na een kankerbehandeling weer aan te sterken.

Geheugen- en concentratieproblemen bij kanker

Date 7 mei 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie wordt ingezoomd op geheugen- en concentratieproblemen als gevolg van kanker(behandeling) en worden vooral handvaten aangereikt om hiermee om te gaan.

Look good, feel better for women

Date 8 mei 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
Wie er goed uitziet, voelt zich meestal ook beter. In deze workshop leren kankerpatiënten in een kleine groep de basisprincipes van een goede huidverzorging en make-up om zo eventuele nevenwerkingen van de behandeling enigszins op te vangen.

Hormonale therapie bij prostaatkanker: aandacht voor de neveneffecten op lange termijn

Date 12 mei 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie wordt overlopen waarop men moet letten en hoe men het best met een langdurige hormonale therapie kan omgaan. De rol van voeding hierbij wordt ook besproken.

De kracht van slaap bij kanker

Date 14 mei 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie wordt stilgestaan bij feiten en mythes over een gezond slaappatroon.

Mijn partner (of iemand die ik graag zie) heeft kanker, ook voor mij moeilijk!

Date 18 mei 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie staan we stil bij de impact van kanker en de behandeling ervan op verschillende domeinen van uw leven als partner of naaste.

Werkhervatting na kanker

Date 9 juni 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
Wanneer het einde van uw behandeling in zicht is, komen er onvermijdelijk vragen over werk: kan ik hetzelfde werk aan, wat is het wettelijk kader rond (deeltijdse) werkhervatting, kan ik me op een volledig nieuwe baan richten? In deze sessie krijgt u hierover de nodige achtergrondinformatie.

Omgaan met angst voor herval bij kanker

Date 15 juni 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze infosessie scheppen we een kader rond wat angst is, hoe het ontstaat en hoe je ermee kan omgaan.