Informatieve en interactieve sessies voor mensen met kanker en hun naasten

Een diagnose van kanker brengt heel wat vragen, onzekerheden en zorgen met zich mee. Het Leuvens kankerinstituut biedt u en uw naasten een uitgebreid programma van informatie- en ontmoetingsmomenten rond tal van thema's.

  • Voor alle mensen met kanker die behandeld of opgevolgd worden in UZ Leuven, en hun naasten.
  • Voor elke sessie is de inhoud en doelgroep omschreven. Zo kunt u inschatten of een sessie voor u zinvol is.
  • Sommige sessies zijn eerder informatief, andere eerder interactief.
  • Er is altijd ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen.
  • Sessies worden begeleid door professionele zorgverleners van het Leuvens kankerinstituut
  • Alle sessies vinden plaats in UZ Leuven campus Gasthuisberg.

Deelnemen

  • Alle sessies zijn gratis.
  • Inschrijven is verplicht.
  • Het aantal plaatsen per sessie is beperkt.
  • Uw inschrijving is pas definitief na bevestiging.

Kunt u niet aanwezig zijn? Verwittig ons tijdig via infosessies.lki@uzleuven.be

Overzicht sessies

Als kanker je pad kruist: samen op zoek naar een waardevol antwoord met ACT

Date 3 maart 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) reikt manieren aan om samen met anderen op zoek te gaan naar een helpend, waardevol antwoord op moeilijke omstandigheden. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode die kan bijdragen aan uw levenskwaliteit.

Stressvermindering en ontspanningsoefeningen bij kanker

Date 5 maart 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
Tijdens twee sessies helpen we u op weg om met angst en spanning om te gaan. U krijgt informatie over wat stress met uw lichaam doet. Daarnaast leren we enkele relaxatietechnieken aan.

Look good, feel better for women

Date 6 maart 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
Wie er goed uitziet, voelt zich meestal ook beter. In deze workshop leren kankerpatiënten in een kleine groep de basisprincipes van een goede huidverzorging en make-up om zo eventuele nevenwerkingen van de behandeling enigszins op te vangen.

Leven met kanker, hoe doe je dat? Ervaringen delen met lotgenoten

Date 10 maart 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In een reeks van drie sessies krijgt u de kans om te luisteren naar de ervaringen van anderen én om te delen hoe u zelf uw situatie beleeft. De complexiteit van wat we voelen is echter niet altijd gemakkelijk onder woorden te brengen. Daarom werken we soms ook vanuit een non-verbale of creatieve invalshoek.

Alles over voeding na een kankerbehandeling

Date 11 maart 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie komen voedingsrichtlijnen aan bod die bijdragen tot een gezonde levensstijl en die helpen om na een kankerbehandeling weer aan te sterken.

Angst om je (oude) leven te verliezen

Date 19 maart 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie proberen we angsten te erkennen, te herkennen en te ontleden. We bieden je bruikbare inzichten en aanknopingspunten voor situaties waarin angst aanwezig is. Zowel kankerpatiënten met een goede als met een slechte prognose zijn welkom, samen met hun naasten.

Vruchtbaarheid en kinderwens bij kanker

Date 20 maart 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
We bespreken in deze sessie de verschillende medische, psychologische, sociale en ethische aspecten van vruchtbaarheid en kanker.

Als kanker in je leven blijft, hoe leef je ermee?

Date 23 maart 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie staan we stil bij de vele levensdomeinen die worden beïnvloed door een chronische vorm van kanker. Er worden ideeën aangereikt om uw levenskwaliteit te verhogen.

Een (jong)volwassen kind met kanker. Als ouders balanceren langs de zijlijn

Date 26 maart 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In de infosessie belichten we verschillende vragen die u als ouder kunt hebben als uw kind kanker heeft. Wat kunt u als ouder doen? Hoe kunt u omgaan met uw volwassen kind? Hoe zorgt u voor uw eigen draagkracht?

Kanker, seksualiteit en intimiteit

Date 27 maart 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie staan we stil bij de impact die de diagnose en behandeling van kanker kunnen hebben op uw seksualiteitsbeleving en seksueel functioneren, daarmee bedoelen we hoe uw lichaam seksueel reageert.

Wat kank'kermee?! Existentiële groepstherapie voor mensen met kanker

Date 21 april 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze groepstherapeutische sessies gaan we tijdens 8 wekelijkse ontmoetingen samen op zoek naar wat jouw leven betekenis geeft en hoe je kanker een plaats kan geven in je levensverhaal.

Omgaan met pijn bij kanker

Date 22 april 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie staan we stil bij de verschillende types van pijn die mogelijk voorkomen bij kanker of kunnen ontstaan door de behandeling van de ziekte. We zoomen ook in op de gevolgen van pijn op het dagelijks leven en reiken je handvaten aan om daar zelf op een verantwoorde manier mee om te gaan.

Omgaan met angst voor herval bij kanker

Date 24 april 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze infosessie staan we stil bij wat angst is, hoe angst ontstaat en vooral hoe u kunt omgaan met angst voor herval.

Vermoeidheid en kanker: iets aan te doen?

Date 28 april 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
Heel wat patiënten kampen tijdens en na (een behandeling tegen) kanker met vermoeidheid. Jammer genoeg bestaat er geen eenvoudige oplossing. Tijdens deze sessie helpen we te begrijpen waar die vermoeidheid vandaan komt.

Kanker, vroegtijdige menopauze en effecten van antihormoontherapie bij borstkanker

Date 30 april 2020
Locatie Campus Gasthuisberg

Geheugen- en concentratieproblemen bij kanker

Date 7 mei 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie wordt ingezoomd op geheugen- en concentratieproblemen als gevolg van kanker(behandeling) en worden vooral handvaten aangereikt om hiermee om te gaan.

Hormonale therapie bij prostaatkanker: aandacht voor de neveneffecten op lange termijn

Date 12 mei 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie wordt overlopen waarop men moet letten en hoe men het best met een langdurige hormonale therapie kan omgaan. De rol van voeding hierbij wordt ook besproken.

De kracht van slaap bij kanker

Date 14 mei 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie wordt stilgestaan bij feiten en mythes over een gezond slaappatroon.

Mijn partner (of iemand die ik graag zie) heeft kanker, ook voor mij moeilijk!

Date 18 mei 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
In deze sessie staan we stil bij de impact van kanker en de behandeling ervan op verschillende domeinen van uw leven als partner of naaste.

Werkhervatting na kanker

Date 9 juni 2020
Locatie Campus Gasthuisberg
Wanneer het einde van uw behandeling in zicht is, komen er onvermijdelijk vragen over werk: kan ik hetzelfde werk aan, wat is het wettelijk kader rond (deeltijdse) werkhervatting, kan ik me op een volledig nieuwe baan richten? In deze sessie krijgt u hierover de nodige achtergrondinformatie.