Afspraken over transmurale samenwerking oncothuis

Om voor patiënten een veilige en kwaliteitsvolle thuisbehandeling te waarborgen, maakten UZ Leuven, Wit-Gele Kruis, i-mens, zelfstandige thuisverpleegkundigen en huisartsenvereniging Khobra heldere afspraken omtrent transmurale samenwerking. UZ Leuven en de betrokken thuiszorgorganisaties blijven in nauw overleg om dez

Webinar 16 september 2021

Kon u niet aanwezig zijn op ons webinar van 16 september 2021, maar wilt u het graag herbekijken? Onderstaande opname van het webinar is beschikbaar tot midden oktober.

Webinar 16 september 2021

Opleiding en kennisdeling

In de samenwerking tussen UZ Leuven en de thuiszorgorganisaties is afgesproken dat de oncologische (thuis)zorg alleen gebeurt door zorgverleners met de juiste opleiding en expertise.

In september 2021 kregen bijna 500 thuisverpleegkundigen uit heel Vlaanderen een startopleiding omtrent oncologische behandelingen aan huis. Toekomstige opleidingen zullen vorm krijgen samen met het zorgteam in UZ Leuven, de thuisverpleegkundigen zelf én de beroepsverenigingen.

UZ Leuven en de thuiszorgorganisaties zetten daarnaast in op kennisdeling via www.uzleuven.be/oncothuis. Thuisverpleegkundigen die opgeleid zijn over de thuistoediening van een oncologische behandeling kunnen hier alle informatie omtrent de betrokken behandelingen en de procedure raadplegen.

Tot slot zetten UZ Leuven en de thuiszorgorganisaties in op heldere communicatiekanalen en contactpersonen voor expertise, vakkennis, vragen rond vaardigheden, ...

Bekijk de contactgegevens.

Gegevensdeling

Om de opvolging van de (thuis)behandeling en de goede patiëntenzorg te waarborgen, is gegevensdeling belangrijk, zowel vanuit het ziekenhuis als vanuit de eerstelijn.

Patiënten worden hierover geïnformeerd zodat zij het belang van gegevensdeling begrijpen en hiermee kunnen instemmen.

Thuisverpleegkundigen die het (UZ Leuven) dossier van patiënten in oncologische thuisbehandeling willen opvolgen, kunnen daarvoor terecht op https://mynexuzpro.nexuzhealth.be. U vindt meer info op https://nexuzhealth.com/nl/zorgverstrekker.

Verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis kunnen vragen het verslag via eHealth met WGK te delen. Neem hiervoor gerust contact met de contactpersonen in UZ Leuven.

Voor het zorgteam in UZ Leuven is het belangrijk het verloop van de thuisbehandeling te kunnen opvolgen. Thuisverpleegkundigen die een oncologische behandeling aan huis op zich nemen, kunnen de nodige observaties, parameters, alsook de contactpersoon en contactgegevens met UZ Leuven delen via eHealth of mijnWGK.

Bekijk de contactgegevens voor rechtstreekse communicatie.

Kwaliteitsopvolging

UZ Leuven en de thuiszorgorganisaties volgen de kwaliteit van (thuis)zorg en transmurale samenwerking met alle betrokken partijen op.

Melding van problemen, bezorgdheden en (bijna-)incidenten is essentieel om de samenwerking te optimaliseren en waar nodig bij te sturen. Patiënten en alle betrokken zorgverleners worden aangemoedigd om problemen, bezorgdheden en incidenten te melden. Zorgverleners in de eerstelijn kunnen dat doen via het contactformulier of de contactpersonen. Patiënten kunnen hiervoor terecht op het aparte contactformulier

UZ Leuven en de thuiszorgorganisaties zullen bijkomend het initiatief nemen om patiënten en betrokken zorgverleners periodiek uit de nodigen hun ervaring met oncologische thuiszorg en de transmurale samenwerking te evalueren.

Laatste aanpassing: 28 september 2021