Borstvoedingspauze tijdens het werk

  • Een borstvoedingspauze bedraagt een half uur.
  • Een arbeidsdag van 4 uur geeft recht op één pauze. Een dag van 7.30 uur geeft recht op twee pauzes.
  • Dit recht loopt tot 7 maanden na de geboorte (bij prematuriteit eventueel verlengd met 2 maanden).

Voorwaarden

  • U moet uw werkgever op de hoogte stellen van uw voornemen, 2 maanden voor aanvang, door middel van aangetekend of persoonlijk overhandigd schrijven.
  • Er moet een akkoord zijn tussen werkgever en uzelf over het moment van pauzes. Pauzes mogen eventueel per dag opgespaard worden tot één uur.
  • Maandelijks moet u een attest (huisarts of consultatie zuigelingen) voorleggen dat u nog effectief borstvoeding geeft.
Laatste aanpassing: 23 januari 2020