Moederschapsrust

Gewone moederschapsrust

Moederschapsrust duurt wettelijk 15 weken.

 • Let op: 1 week voor en 9 weken na de bevalling zijn verplicht. De overige 5 weken kan u zelf plannen.
 • Bij arbeidsongeschiktheid die ingegaan is voor 6 weken voor de effectieve bevalling, bestaat er de mogelijkheid om het postnatale verlof te verlengen met een week.
 • Bij het begin van mijn moederschapsrust stuurt u een medisch attest naar het ziekenfonds met de vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum.
 • Na de bevalling brengt u het geboorteattest dat u op het stadhuis krijgt naar uw ziekenfonds. Op basis van dit attest wordt de einddatum van de moederschapsrust berekend.

Verlengde moederschapsrust

Misschien moet uw kindje nog in het ziekenhuis blijven wanneer u naar huis mag. Elke dag dat uw kindje, nà de eerste 7 dagen in het ziekenhuis, gehospitaliseerd blijft, wordt aan uw moederschapsrust toegevoegd. Deze extra periode kent wel een maximum van 24 weken.

Profylactisch verlof en individueel toegekend borstvoedingsverlof

 • Profylactisch verlof of betaald borstvoedingsverlof.
  • De duur en uitbetaling ervan worden bepaald door uw werkgever. 
 • Individueel toegekend borstvoedingsverlof
  • Betaald lactatieverlof door ziekteverzekering tot max. 15 weken postnataal.
  • Uitzonderlijk betaald lactatieverlof tot 5 maanden na de bevallingsdatum.

Ouderschapsverlof voor vader/meemoeder en moeder

 • U hebt recht op 4 maanden voltijds verlof per kind indien u voltijds werkt.
 • U kan ook 8 maand halftijds werken, 20 maand aan 4/5 werken of opnemen in 1/10.
 • Overgaan van het ene naar het andere stelsel tijdens deze periode kan ook.
 • Het verlof moet ten laatste starten de dag vóór uw kind 12 jaar oud is.
 • Soms kan u ook een aanmoedigingspremie aanvragen. Informeer u bij uw personeelsdienst of Vlaamse overheid.

Geboorteverlof (vaderschapsverlof)

Zowel werknemers als zelfstandigen hebben recht op 20 dagen. We verwijzen u graag door naar uw mutualiteit omtrent de betaling hiervan.

Laatste aanpassing: 23 januari 2023