Welke gegevens heeft UZ Leuven nodig om u de beste zorgen te geven?

Welke persoonsgegevens verzamelt UZ Leuven in het kader van patiëntenzorg, onze werking, zorgkwaliteit, patiëntenregistratie of wetenschappelijk onderzoek?

UZ Leuven heeft uw identificatiegegevens (waaronder naam, geboortedatum, rijksregisternummer…) nodig en ook gegevens over uw gezondheid in het kader van uw zorg (met inbegrip van beeldmateriaal).

Bijkomend verwerkt UZ Leuven ook financiële en administratieve gegevens, bijvoorbeeld om uw opname te organiseren en achteraf te kunnen factureren. Ook verzamelen we gegevens over uw sociale situatie wanneer dit belangrijk is. Soms legt de wetgever UZ Leuven ook de verplichting op om bepaalde andere gegevens, zoals gerechtelijke gegevens, te verzamelen, bij te houden of anders te verwerken.

Er worden in geen geval meer persoonsgegevens verzameld dan deze die noodzakelijk zijn voor de opgesomde doeleinden. We houden daarom vast aan het ‘need-to-know, not nice-to-know’ principe. Uw persoonsgegevens zullen niet verwerkt worden op een wijze die niet in overeenstemming is met de opgesomde doeleinden.

Volledig privacyreglement

PDF
Privacyreglement patiënten
PDF - 408.84 Kb

Vragen en klachten

Ombudsdienst
 • Ombudsdienst
  Contacteer de ombudsdienst met

  - vragen en bezorgdheden over de bescherming van uw gegevens

  - verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten

  - klachten

 • DPO
  Daarnaast kan u ook terecht bij de Data Protection Officer van UZ Leuven

 • Juridische dienst t.a.v. Data Protection Officer (DPO)
  Herestraat 49
  3000 Leuven

 • GBA
  U kan zich ook rechtstreeks wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020