Waarom verwerkt UZ Leuven uw gegevens?

UZ Leuven verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden: 

Patiëntenzorg

Het verrichten van preventieve geneeskunde of het stellen van een medische diagnose, het verstrekken van zorg (bv. medische, paramedische, verpleegkundige en sociale) of behandelingen aan de betrokkene of een verwant of het beheer van de gezondheidsdiensten, in het belang van de betrokkene; geneesmiddelenbeheer; 
 

Werking UZ Leuven

Verzameling en verwerking van gegevens nodig voor de dagelijkse werking van UZ Leuven, waaronder patiëntidentificatie en -opvolging, patiëntenadministratie en -facturatie, oproepsystemen;

Zorgkwaliteit

Verzameling en verwerking van alle gegevens met betrekking tot medische en paramedische diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de patiënten met als doel de zorgkwaliteit te verbeteren;

Patiëntenregistratie

Het registreren van medische persoonsgegevens, verblijfsgegevens en contactgegevens van patiënten voor interne doeleinden en in het kader van door de overheid opgelegde registraties, alsook voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden;

Wetenschappelijk onderzoek

Ook wetenschappelijk onderzoek behoort tot de kerntaken van een universitair ziekenhuis. Het doel van dat wetenschappelijk onderzoek is de kennis over ziekte en gezondheid te verbeteren en nieuwe inzichten aan te reiken die uiteindelijk leiden tot nieuwe of betere therapieën voor de patiënt. 

Volledig privacyreglement

PDF

Vragen en klachten

Ombudsdienst
 • Ombudsdienst
  Contacteer de ombudsdienst met 

  - vragen en bezorgdheden over de bescherming van uw gegevens

  - verzoeken tot het uitoefenen van uw rechten

  - klachten

 • DPO
  Daarnaast kan u ook terecht bij de Data Protection Officer van UZ Leuven

 • Juridische dienst t.a.v. Data Protection Officer (DPO)
  Herestraat 49
  3000 Leuven

 • GBA
  U kan zich ook rechtstreeks wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Laatste aanpassing: 13 oktober 2020