Update diabetesgids op smartphone voor zorgverleners

15 juli 2019

Sinds 1 juli 2019 gelden in België nieuwe terugbetalingsvoorwaarden voor glucoseverlagende medicatie voor patiënten met diabetes type 2.

Diabetes afbeelding

De app werd in het eerste levensjaar ongeveer 2.500 keer geconsulteerd door zorgverleners.

Endocrinologen waren al langer vragende partij om meer patiënten de juiste geneesmiddelen te kunnen voorschrijven. Daarnaast veranderde vorig jaar ook de aanpak voor zorgverleners: in oktober 2018 stelden de twee grootste diabetesorganisaties ter wereld, de American Diabetes Association en de European Association for the Study of Diabetes, hun nieuwe richtlijnen voor om hyperglycemie of een te hoge bloedsuikerspiegel bij patiënten met diabetes type 2 onder controle te krijgen. Vijf Amerikaanse en vijf Europese diabetesexperts werden aangesteld om voor artsen duidelijkheid te scheppen over het gebruik van medicijnen voor de behandeling van diabetes type 2. Nieuw daarbij is dat elke aanbeveling gebaseerd is op evidencebased feiten uit de vakliteratuur en gerandomiseerde klinische patiëntenstudies.

Levensstijl

Het nieuwe internationale stappenplan is patiëntgericht en wil vooral acute en chronische diabetesverwikkelingen vermijden en de levenskwaliteit van patiënten verbeteren. Wie hartpatiënt is of kans maakt op zwaarlijvigheid, krijgt andere medicatie voorgeschreven dan wie een goede gezondheid heeft. Ook met de levensstijl of financiële draagkracht van een patiënt houdt het nieuwe stappenplan rekening. Prof. dr. Chantal Mathieu, endocrinoloog in UZ Leuven, is een van de co-auteurs van de nieuwe richtlijnen: “Er bestaan ontzettend veel medicijnen voor diabetes type 2. Artsen zien door de bomen het bos niet meer. Waar de vorige aanbevelingen een keuzemenu voorschreven, zijn het nu duidelijke richtlijnen die uitgaan van wat de diabetespatiënt het meest nodig heeft.”

Slimme filterfunctie

De nieuwe richtlijnen zijn nu ook verwerkt in de T2D-app voor zorgverleners. De eerste versie van die mobiele app werd gelanceerd in november 2017. De app, die enkel op de smartphone of ipad te consulteren is, is bedoeld als ondersteunend instrument voor artsen en verpleegkundigen bij de keuze van de glucose-verlagende behandeling voor patiënten met type 2 diabetes. De app werd in het eerste levensjaar ongeveer 2 500 keer geconsulteerd door zorgverleners. Verwacht wordt dat met de nieuwe update dat aantal nog zal stijgen.

Prof. dr. Ann Mertens, kliniekhoofd endocrinologie UZ Leuven: “De app maakt gebruik van een slimme filterfunctie die rekening houdt met de aanwezigheid van atherosclerotisch hartlijden, hartfalen of chronisch nierlijden. Daarnaast kan de specialist, huisarts of verpleegkundige ook andere risicofactoren in rekening brengen bij de keuze van glucose-verlagende therapie, zoals nierfunctiebeperking en het vermijden van hypoglycemie of gewichtstoename. Met een simpele zoekfunctie toont de app welke medicatie voor je patiënt het meest geschikt is en welke voortaan terugbetaald worden.”

De update van de T2D Helper geeft de zorgverlener een hulpmiddel om de soms ingewikkelde terugbetalingscriteria op een gebruiksvriendelijke manier te kunnen toepassen en tegelijkertijd de meest aangewezen behandeling voor de type 2-diabetespatiënt te kunnen voorstellen. Uiteindelijk neemt de zorgverlener zelf de definitieve beslissing bij de keuze van de glucose-verlagende behandeling.

De app kwam tot stand dankzij een intensieve samenwerking tussen de endocrinologen en informatici van UZ Leuven. Artsen kunnen de app gratis downloaden in de App Store voor de iOS-versie en via de Google Play Store voor de Androidversie.

Gerelateerd

Laatste aanpassing: 17 januari 2020