Evidencebased studies bevelen nieuwe manier van werken aan bij patiënten diabetes type 2

5 oktober 2018

De twee grootste diabetesorganisaties ter wereld, de American Diabetes Association en de European Association for the Study of Diabetes, stelden op vrijdag 5 oktober 2018 hun nieuwe richtlijnen voor om hyperglycemie of een te hoge bloedsuikerspiegel bij patiënten met diabetes type 2 onder controle te krijgen. Vijf Amerikaanse en vijf Europese diabetesexperts werden aangesteld om voor artsen duidelijkheid te scheppen over het gebruik van medicijnen voor de behandeling van diabetes type 2. Nieuw daarbij is dat elke aanbeveling gebaseerd is op evidencebased feiten uit de vakliteratuur en gerandomiseerde klinische patiëntenstudies.

Type 2 diabetes

Waar de vorige aanbevelingen een keuzemenu voorschreven, zijn het nu duidelijke richtlijnen die uitgaan van wat de diabetespatiënt het meest nodig heeft.

Prof. dr. Chantal Mathieu, endocrinoloog in UZ Leuven en een van de co-auteurs van de nieuwe richtlijnen: “Er bestaan ontzettend veel medicijnen voor diabetes type 2. Artsen zien op dit moment door de bomen het bos niet meer. Waar de vorige aanbevelingen een keuzemenu voorschreven, zijn het nu duidelijke richtlijnen die uitgaan van wat de diabetespatiënt het meest nodig heeft.”

Stappenplan met uitsluiting

Een aantal zaken blijven onveranderd: de patiënt staat centraal in zijn behandeling. Hij vormt samen met zijn arts een team en stelt mee zijn behandelplan op. Bedoeling van diabetesmedicijnen is om verwikkelingen te voorkomen, maar vooral om de levenskwaliteit van een patiënt te verbeteren. Als iemand zich comfortabeler voelt met een pil dan met een inspuiting, moet dat meespelen in de beslissing voor de juiste medicatie. Metformine blijft met stip het medicijn dat de voorkeur krijgt voor patiënten met diabetes type 2. Ook het feit dat een aanpassing van de levensstijl cruciaal is en dat niet alleen de bloedsuikerspiegel belangrijk is, maar ook bloeddruk en cholesterol, is een bevestiging van de vorige aanbevelingen.

Bij de nieuwe aanbevelingen is vooral het stappenplan in de vorm van uitsluiting belangrijk. De eerste stap moet telkens zijn om te kijken of een patiënt last heeft van hartlijden, hartfalen of chronisch nierlijden. In dat geval is het duidelijk dat de voorkeur uitgaat naar een behandeling met SGL2-inhibitoren of GLP-1-receptoren, producten waarvan zwart op wit bewezen is dat ze patiënten met dat type aandoeningen langer laten leven.

Individuele criteria

Tachtig procent van de patiënten met diabetes type 2 hebben die medische aandoeningen niet. Voor die grote groep patiënten moet de arts eerst kijken naar een aantal karakteristieken die voor de patiënt prioritair zijn. Bijvoorbeeld naar hoe essentieel het is dat een patiënt geen hypo of te lage bloedsuikerspiegel krijgt, zoals iemand die veel met de wagen rijdt of een chirurg. In dat geval zijn de criteria veiligheid en zekerheid doorslaggevend. Een ander criterium kan zijn om te kijken hoe belangrijk is het dat de patiënt geen gewichtstoename krijgt: ook daarvoor bestaat een bepaalde medicijnengroep die bewezen heeft dat ze werkt. Als een zo laag mogelijke kostprijs het belangrijkste criterium is, bijvoorbeeld in landen waar een bepaald type geneesmiddelen niet wordt terugbetaald of in ontwikkelingslanden, gelden weer andere richtlijnen. In dat geval wijzen de richtlijnen naar goedkopere medicijnen en wordt de nadruk gelegd op de noodzaak om mensen grondig te informeren over hypoglycemie, gewichttoename of hartaandoeningen.

Last but not least is er de aanbeveling voor patiënten die verplicht zijn met een ingespoten geneesmiddel te werken omdat pillen voor hen niet krachtig genoeg zijn. In dat geval raden de experts altijd een inspuiting met een GLP-1-receptor aan boven insuline, alweer op basis van evidencebased onderzoeken.

Prof. dr. Chantal Mathieu: “De nieuwe richtlijnen houden een aantal belangrijke veranderingen in voor Belgische artsen. Patiënten met diabetes type 2 én problemen met hart- en bloedvaten moeten bijvoorbeeld een heel specifiek type geneesmiddelen krijgen, zoals SGLT2-inhibitoren. We weten uit evidencebased studies dat die mensen zo langer leven. In België zullen we daarom ook de terugbetalingscriteria moeten aanpassen aan deze nieuwe richtlijnen: het Riziv is daar ondertussen volop mee bezig.”

Gerelateerd

Meer nieuws over "Diabetes type 2"

Type 1 diabetes zorgt niet voor verhoogd risico op ziekenhuisopname voor COVID-19

13 juli 2020
De voorbije maanden werd aangenomen dat patiënten met diabetes een hoger risico lopen op een ziekenhuisopname voor COVID-19. Onderzoekers van UZ Leuven en OLV Aalst hebben nu voor het eerst objectief aangetoond dat patiënten met type 1 diabetes geen verhoogd risico lopen.
Lees meer
Meer nieuws over "Diabetes type 2"

Kunstwerk Het Teken op campus Gasthuisberg in de schijnwerpers

13 november 2019
In de avond en nacht van 13 op 14 november wordt het kunstwerk Het Teken, dat de skyline van campus Gasthuisberg domineert, letterlijk in de schijnwerpers gezet. Het Teken wordt met een blauwe spot verlicht naar aanleiding van de actie Shine a light on diabetes en de jaarlijkse Werelddiabetesdag op 14 november.
Lees meer
Meer nieuws over "Diabetes type 2"

Mobiele app helpt bij keuze glucoseverlagende medicatie

29 november 2017
De app helpt artsen om een betere keuze te maken in de verschillende antidiabetica en houdt ook rekening met Belgische terugbetalingscriteria.
Lees meer
Laatste aanpassing: 21 januari 2021