COVID-19

COVID-19 is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het SARS-CoV-2 coronavirus. Alles wijst erop dat het virus waarschijnlijk afkomstig is van een dierlijke bron. Het virus is van mens tot mens overdraagbaar en heeft zich verspreid over zo goed als alle landen in de wereld.

COVID-19 vaccinstudie - deelnemers gezocht

Wij zoeken vrijwilligers om deel te nemen aan fase 3-studies van COVID-19-vaccins. In deze fase wordt de werking van vaccins onderzocht bij proefpersonen. Dat gebeurt door een deel van de deelnemers het onderzochte vaccin toe te dienen en bij het andere deel een waterige oplossing (placebo) in te spuiten.

COVID-19 vaccinstudie - deelnemers gezocht

Symptomen

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden.

De meest voorkomende symptomen van COVID-19 zijn:

 • Koorts
 • Hoest
 • Kortademigheid
 • Keelpijn
 • Pijn op de borst

Een veelheid aan andere symptomen is mogelijk, maar deze zijn niet frequent en niet typisch voor COVID-19.

Heb u deze ziektetekens of symptomen?

Contacteer dan uw huisarts telefonisch. Alleen patiënten met een ernstig ziektebeeld van COVID-19 worden in het ziekenhuis opgenomen.

Ernst van de ziekte

Sommige personen maken de ziekte door zonder ziektetekens en kunnen toch besmettelijk zijn.

De meeste geïnfecteerde personen worden niet ernstig ziek: zij ontwikkelen bijna geen symptomen, een bovenste luchtweginfectie of een griepachtig beeld.

Een kleiner deel van de geïnfecteerde personen ontwikkelt een ernstig ziektebeeld, voornamelijk onder vorm van een longontsteking, waarbij dan andere verwikkelingen mogelijk zijn en nood aan beademing op intensieve zorgen noodzakelijk kan zijn.

Risicofactoren

Geïnfecteerde personen op hoge leeftijd of met andere voorafbestaande aandoeningen (diabetes, overgewicht, longaandoeningen, hart- en vaatziekten …) hebben een sterk verhoogd risico op ernstige ziekte.

Af en toe kunnen ook personen zonder risicofactoren kritisch ziek worden.

De kans op overlijden door COVID-19 hangt af van een heel aantal factoren, maar neemt over het algemeen toe met toenemende leeftijd en het aantal/de ernst van onderliggende aandoeningen. Door het grote aantal vatbare personen, de snelle verspreiding en door het gebrek aan effectieve geneesmiddelen, leidt COVID-19 snel tot overbelaste gezondheidssystemen.

Risicogroepen

Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als risicogroepen en zijn meer kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het zijn voornamelijk personen ...

 • ouder dan 65 jaar
 • die lijden aan ernstige, chronische aandoeningen (diabetes, hypertensie, chronische cardiovasculaire, long-, nier- en leverziekten en maligniteiten)
 • met overgewicht / obesitas
 • die roken
 • van wie het immuunsysteem verzwakt of door medicatie onderdrukt is, bv. kankerpatiënten, patiënten die een transplantatie ondergingen …

Besmetting

Het virus verspreidt zich vanuit de mond en neus van geïnfecteerde personen via druppeltjes en direct contact naar andere personen en is vrij besmettelijk.

Virussen kunnen niet zelfstandig leven, ze hebben dierlijke of menselijke cellen nodig om zich te vermenigvuldigen.

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij praten, hoesten en/of niezen vrijkomen. Via die kleine druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken.

Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met dit coronavirus.

Het risico op besmetting verkleint door minstens 1,5 meter afstand te houden van andere personen, het gezicht zo weinig mogelijk aan te raken en aandacht te hebben voor een zeer goede handhygiëne.

Dit risico bestaat, maar de kans op besmetting is veel kleiner dan door rechtstreeks contact met een besmet persoon.

Het coronavirus kan soms tijdelijk overleven op gladde oppervlakken en materialen (zoals deurklinken, leuningen, tafels…). Het virus overleeft langer op plastic en staal (tot 72 uur) dan op koper en karton (minder dan één dag).

Op absorberend materiaal (zoals karton, papier, textiel…) kan het virus niet goed overleven.

Het virus is gevoelig voor uitdrogen, warmte en zonlicht.

Wie virusdruppeltjes, via contact met de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus.

Het is belangrijk om regelmatig en grondig de handen te wassen na contact met oppervlakken en verpakkingen die mogelijks door andere mensen werden aangeraakt. Door een oppervlak grondig te reinigen of te ontsmetten, worden de virusdeeltjes verwijderd.

Voorkom besmetting en verspreiding

 • Vermijd nauw contact met anderen - houd voldoende afstand (ongeveer 1,5 meter).
 • Draag een neus-mondmasker als afstand houden niet mogelijk is.
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep / ontsmettende handgel.
 • Bedek uw mond en neus bij hoesten en niezen. Gebruik daarvoor liefst een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen daarna in een afgesloten vuilnisbak.
Help besmetting te voorkomen

Draag het juiste neus-mondmasker

In situaties waar voldoende afstand houden onmogelijk is: gebruik een (stoffen) neus-mondmasker.

 • Chirurgische neus-mondmaskers zijn te koop in de erkende apotheken en in de supermarkten.
 • U kunt ook zelf een stoffen neus-mondmasker maken volgens de instructies op https://maakjemondmasker.be/

Waarom geen FFP2- of FFP3-masker dragen?

De FFP2- en FFP3-maskers zijn voorbehouden aan medewerkers in de zorg. Draag nooit in publieke plaatsen een masker met filter of luchtventiel, hiermee wordt een eventuele besmetting bij de drager via het masker naar buiten verspreid.

Viroloog Marc Van Ranst over het correct dragen van het juiste mondmasker

Het dragen van een neus-mondmasker helpt enkel als het correct gedragen wordt. We geven u uitleg over het opzetten, dragen, afzetten, wassen en bewaren van een neus-mondmasker.

Vragen en meer info

Als patiënt, huisarts of werkgever kunt u met vragen over het COVID-19 steeds terecht op het nummer 0800 146 89 van de overheid. Dat nummer is steeds bemand.

Meer weten over COVID-19?

Steun onderzoek naar COVID-19

In dialoog met internationale experten hebben toponderzoekers aan KU Leuven en UZ Leuven de handen in elkaar geslagen om het effect van COVID-19 op de mens te begrijpen, genezende behandelingen te ontwikkelen én toe te passen en een doeltreffend vaccin te ontwikkelen. De teams van professor Marc Van Ranst en professor Johan Neyts gaan momenteel tot het uiterste.

Uw financiële steun kan de aangevatte onderzoekslijnen in stroomversnelling brengen. Mede dankzij uw inbreng kunnen we deze pandemie het hoofd bieden.

Lees hoe u het onderzoek kunt steunen.
Laatste aanpassing: 24 februari 2021