Bezoek

Er is géén bezoek meer toegelaten.

Uitzonderingen

Bezoek is wel nog toegelaten voor ouders op de pediatrische afdelingen, materniteit en neonatologie en voor patiënten die palliatieve zorgen krijgen. Lees hieronder de richtlijnen per afdeling.

Richtlijnen hospitalisatie vrouw A (materniteit)

Richtlijnen hospitalisatie vrouw B

Richtlijnen palliatieve zorgeenheid

Richtlijnen hospitalisatie kinderen A - B - C - D - E

 • Het kind en één ouder worden samen als één persoon beschouwd.
 • De andere ouder/partner/verwant krijgt eveneens toegang
 • Bij voorkeur is er wel slechts één ouder aanwezig.
 • Broers en zussen komen niet mee.
 • Bij voorkeur blijft steeds dezelfde ouder overnachten (rooming-in)

Laat patiënten weten dat je aan hen denkt: stuur een kaartje!

Bezoek in het ziekenhuis is jammer genoeg niet meer mogelijk door de strenge COVID-19-maatregelen. Gelukkig zijn er nog andere manieren om je familielid, vriend, buurvrouw, klasgenootje … in het ziekenhuis te laten weten dat je aan hen denkt!

Surf naar www.uzleuven.be/wenskaart en stuur gratis een gepersonaliseerd kaartje.
Dit wordt in het ziekenhuis afgedrukt en aan de patiënt gezorgd.

Stuur een gratis wenskaartje

Spullen brengen en ophalen

Campus Pellenberg

In campus Pellenberg werken we op afspraak.

 • De familie en de patiënt spreken samen een tijdstip af.
 • De afdeling wordt gebeld om het materiaal op dat tijdstip in ontvangst te nemen of af te geven.

Campus Gasthuisberg

In campus Gasthuisberg kunt u aan de heen- en weerdesk:

 • materiaal voor een patiënt afleveren (bv. kledij, laptop …) of ophalen.
 • mondmaskers afleveren (lees onze oproep).

De desk wordt bemand door studenten verpleegkunde van de UCLL.

 • Aan de trappen in de ontvangsthal van campus Gasthuisberg

 • Elke dag tussen 14 en 20 uur, ook in het weekend

Patiënten die besmet zijn met het coronavirus COVID-19 en op intensieve zorg verblijven, mogen geen materiaal ontvangen. Voor die patiënten is ziekenhuiseigen linnen beschikbaar. Voor COVID-19-patiënten op de verpleegeenheden wordt wel materiaal ontvangen aan het onthaal in de ontvangsthal, maar niet aan de heen-en-weerdesk.

 • Breng het materiaal in een afgesloten, propere zak binnen. Zorg dat je het eenheidsnummer kent van de eenheid (in campus Gasthuisberg) waar de patiënt ligt. Alle gegevens van de patiënt worden genoteerd en aan de zak bevestigd.
 • Als er waardevolle elektronica (bv. laptop, smartphone) worden afgegeven, vermeld dat dan expliciet.
 • Alles wat u aflevert aan de heen-en-weerdesk is op eigen risico.
 • Spreek af met de patiënt dat u materiaal kan komen ophalen.
 • Meld u aan bij de heen-en-weerdesk (in campus Gasthuisberg) en zeg van welke patiënt op welke eenheid of afdeling u iets komt ophalen. De studenten gaan naar de verpleegwacht van de eenheid of afdeling in kwestie en bezorgen u het materiaal.

Neem geen voeding mee die kan bederven of in de koelkast bewaard moet worden (bv. fruit). Alleen droge voeding mag. Een uitzondering wordt gemaakt voor patiënten met specifieke voedingsvoorschriften (bv. koosjer en halal voedsel).

Komt u materiaal ophalen én brengen? Combineer dit dan. Dat beperkt het heen-en-weergeloop van de studenten.

Raadplegingen en functiemetingen

Alleen noodzakelijke afspraken

Alle niet-dringende afspraken worden geannuleerd. Alleen noodzakelijke onderzoeken en behandelingen vinden nog plaats.

 • U wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via sms als uw afspraak werd uitgesteld.
 • We contacteren u op een later tijdstip voor een nieuwe afspraak.

Als u geen bericht kreeg, kunt u gewoon naar de afspraak komen.

Maximaal 1 begeleider

Als patiënt mag u maximaal door 1 begeleider naar uw afspraak begeleid worden.

Hebt u meerdere afspraken op één datum?

De datum van de afspraak die geannuleerd wordt, wordt steeds duidelijk vermeld in de sms of aan de telefoon. Hebt u meerdere afspraken op de datum die in de sms vermeld wordt? Het kan dat één afspraak wel doorgaat en de andere niet.

Wanneer u een sms van het ziekenhuis krijgt, waarin wordt vermeld dat uw afspraak op een bepaalde datum niet doorgaat, dan kunt u antwoorden op de sms met de vraag om welke afspraak het precies gaat. Een medewerker van het ziekenhuis gaat dat voor u na en contacteert u opnieuw.

Ook in mynexuzhealth, uw online medisch dossier, vindt u actuele informatie over uw afspraken. Uitgestelde afspraken worden verwijderd uit de app wanneer de arts beslist om ze uit te stellen. U ziet alleen nog de afspraken die doorgaan.

Dagziekenhuis oncologie

In het dagziekenhuis oncologie A en B (chemobehandelingen) mag de begeleider een patiënt vergezellen tot aan het dagziekenhuis, maar niet mee naar binnen gaan. De begeleider wacht in de wachtzaal.

Operaties en opnames

Alleen noodzakelijke behandelingen vinden nog plaats.

 • We contacteren u enkele dagen op voorhand om u te informeren of de ingreep doorgaat of niet.
 • Het is niet nodig om zelf naar het ziekenhuis te bellen.
 • Tijdens opnames mag u door maximaal 1 persoon (18 jaar of meer) begeleid worden.

Eten en drinken

Patiënten en bezoekers kunnen niet langer eten in de bezoekerscafetaria's van campus Gasthuisberg en campus Pellenberg.

Ook de take-outs op alle campussen en de koffieshop op campus Gasthuisberg zijn tijdelijk niet toegankelijk voor bezoekers.

Patiënten en bezoekers kunnen wel terecht voor een hapje en een drankje bij de voedings- en drankautomaten op alle campussen.

Verspreiding voorkomen: algemene voorzorgen

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep / ontsmettende handgel.
 • Bedek uw mond en neus bij hoesten en niezen. Gebruik daarvoor liefst een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen daarna in een afgesloten vuilnisbak.
 • Vermijd nauw contact met anderen – houd voldoende afstand (ongeveer 1,5 meter).

Mondmaskers

Patiënten bij raadplegingen en functiemetingen

Patiënten mogen bij raadplegingen en functiemetingen een chirurgisch mondmasker dragen. U kunt zo'n masker krijgen aan het onthaal in de ontvangsthal. Als u hoest, dan moet u altijd een masker opzetten. Alleen de patiënt ontvangt een masker. De begeleider van de patiënt niet. Het is heel belangrijk dat de begeleider gezond is en geen COVID-19-klachten (hoesten, niezen, koorts ...) vertoont. Heeft u als begeleider klachten die wijzen op een luchtweginfectie, dan mag u het ziekenhuis niet betreden.

Oproep voor inzameling mondmaskers

Lees hier onze oproep voor mondmaskers.

Psychosociale ondersteuning COVID-19-afdelingen

UZ Leuven en UPC KU Leuven richtten samen een team op voor psychologische en psychiatrische ondersteuning op de COVID-19-afdelingen. Het team staat klaar voor COVID-19-patiënten, hun familieleden en de teams die hen opvangen en werkt nauw samen met de COVID-afdelingen, de sociale dienst, de pastorale dienst en het palliatief supportteam.

Psychologische en psychiatrische zorg voor patiënten

Elke COVID-afdeling, ook de intensieve zorg, krijgt minstens een deeltijds psycholoog; in een eerste fase zullen de psychologen zelfs in duo werken om expertise op te bouwen.

De psychologen, arts-specialist in opleiding psychiatrie en de supervisors psychiatrie zullen vooral werken met videoraadplegingen op afstand en zullen overleggen met de arts en verpleegkundigen van de afdeling, maar komen ook aan het bed van de patiënt als dat nodig is.

Daarnaast ondersteunt en verzorgt het team ook de patiënten van UPC KU Leuven die COVID-positief zijn en getransfereerd worden naar een COVID-unit van UZ Leuven. Een aantal UPC-verpleegkundigen zullen meewerken aan de zorg op een van de corona-afdelingen in het gebouw van UPC KU Leuven. Zo is er tijdens elke shift ook een psychiatrisch verpleegkundige ter plaatse, naast de algemene verpleegkundigen. Zij zorgen voor de patiënten van UPC KU Leuven en voor alle andere patiënten op de COVID-eenheid.

Heeft u nood aan psychologische of psychiatrische ondersteuning van het COVID-team? Vraag ernaar bij een arts of verpleegkundige op de afdeling. Zij nemen contact op het team.

Psychologische en psychiatrische ondersteuning voor medewerkers

We voorzien ook psychologische ondersteuning voor UZ Leuven- en UPC-medewerkers in samenwerking met een eerder opgerichte interne hulplijn psychosociale begeleiding.

Voor professionals

Huisartsen

Wordt u als huisarts geconfronteerd met een patiënt met een vermoeden van het coronavirus (COVID-19), volg dan de richtlijnen van de overheid. U kunt die hier nalezen onder de rubriek ‘Huisartsen’.

Externe firma's

Monitoringvisites door externe firma's in het kader van klinische studies worden uitgesteld. Alleen voor dringende auditvisites kan een uitzondering gemaakt worden na goedkeuring. Die visites mogen alleen plaatsvinden op het studiesecretariaat. Bezoeken van monitors of auditeurs aan klinische zones binnen het ziekenhuis, inclusief de apotheek, worden tot nader bericht uitgesteld. Voor die externe personen blijft gelden dat als zij symptomen van griep of verkoudheid vertonen, zij niet naar het ziekenhuis mogen komen.

 • Geplande patiëntenvisites in het kader van de studie kunnen tot nader order nog wel voortgezet worden volgens protocol. Alleen indien een patiënt in quarantaine geplaatst is, zal niet toegelaten worden dat de studievisite doorgaat. Deze zal dan gedocumenteerd worden als protocoldeviatie ten gevolge van covid-19. De patiënt zal de studie kunnen hervatten na negatief testen en in samenspraak met de behandelende arts.
 • Studiemedicatie kan nog steeds geleverd worden aan de apotheek en afgeleverd aan de patiënten tijdens de geplande studievisites.
 • Opvolgvisites door de CRAs kunnen eventueel, na goedkeuring van de PI, vervangen worden door remote visites (via telefoon / e-mailcontact).
 • Source data verification kan evenwel niet gebeuren via remote visites. Source documenten mogen ook de faciliteiten van UZ Leuven niet verlaten.

Vragen over het coronavirus?

Als patiënt, huisarts of werkgever kunt u met vragen over het coronavirus steeds terecht op het nummer 0800 146 89 van de overheid. Dat nummer is steeds bemand.

Website Coronavirus COVID-19 van de FOD Volksgezondheid

Hoe heeft UZ Leuven de aanpak van het coronavirus voorbereid?

In eerste instantie moeten patiënten met griepsymptomen zich bij de huisarts melden en zich zoveel mogelijk thuis laten verzorgen. Als patiënten toch naar het ziekenhuis moeten komen, moeten zij zich aanmelden op de spoedgevallendienst en niet via een andere toegang. Daar worden zij geïsoleerd van andere patiënten, terwijl de nodige testen uitgevoerd worden.

Begin van de pandemie

In een eerste fase van de pandemie werden patiënten die positief testten doorverwezen naar het UMC Sint-Pieter Brussel of het UZ Antwerpen (UZA) voor verdere verzorging. UZ Leuven nam in eerste instantie geen patiënten met een bevestigde besmetting met het coronavirus op. Pas op het moment waarop de capaciteit van het UMC Sint-Pieter en het UZA overschreden werd, werden andere ziekenhuizen, waaronder UZ Leuven, ingeschakeld.

UZ Leuven was al die tijd wel referentielabo voor België. Dat wil zeggen dat alle stalen van patiënten bij wie het coronavirus vermoed wordt, naar het laboratorium van UZ Leuven gestuurd werden. Na verloop van tijd begonnen ook meer en meer andere ziekenhuizen nemen stalen te analyseren. Intussen testen in heel België meerdere labo's stalen van vermoedelijke coronapatiënten.

Actieplan pandemieën en virale infecties

Zodra er sprake was van een pandemie, is een gedetailleerd actieplan voor pandemieën en virale infecties in werking getreden. Dat plan bevat duidelijke richtlijnen die alle aspecten van de ziekenhuiswerking omvatten. Het plan bestaat uit verschillende fasen, die worden ingeschakeld naargelang de pandemie vordert. Een van de belangrijkste richtlijnen is dat de stromen van patiënten die besmet zijn of vermoedelijk besmet zijn gescheiden worden van de stroom met niet-besmette patiënten.

Task force

Een task force met verschillende afgevaardigden van medische, verpleegkundige en ondersteunende diensten komt dagelijks samen onder leiding van de hoofdarts.

Extra isolatieboxen

De garage van de spoedgevallendienst werd uitgebreid met extra isolatieboxen voor het afnemen van testen bij patiënten met een vermoeden van het coronavirus (COVID-19).

Uitbreiding van de capaciteit voor de opvang van besmette patiënten

UZ Leuven maakte extra plaats vrij om ernstig zieke coronapatiënten op te vangen in overleg met het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, dat ook op campus Gasthuisberg huist.

Op een aantal afdelingen werd extra plaats vrijgemaakt voor enkele ernstig zieke coronapatiënten. Bovendien werd er uitgeweken naar het gebouw voor volwassenen- en ouderenpsychiatrie van UPC KU Leuven. Dat is van buitenaf rechtstreeks toegankelijk en kan worden ingedeeld in veilige aparte ruimtes in verschillende fases. Bovendien ligt het dicht bij de afdelingen spoedgevallen en intensieve zorg.

Om alles zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden, werden niet-dringende ingrepen en opnames uitgesteld. Andere patiënten in UZ Leuven kunnen uiteraard blijven rekenen op dezelfde kwalitatieve zorg als altijd.

Hoofdarts prof. dr. Gert Van Assche, UZ Leuven: “Als universitair ziekenhuis nemen we onze verantwoordelijkheid op. De inrichting van het noodziekenhuis zal op een gestructureerde en veilige manier gebeuren, met aandacht voor het welzijn van medewerkers en patiënten.”

Meer info

Voor meer info en tips in verband met verspreiding en preventie van het coronavirus, kunt u deze websites raadplegen:

Laatste aanpassing: 27 maart 2020