Multidisciplinaire werking COS

Het COS is door het Agentschap Jongerenwelzijn erkend als multidisciplinair team (MDT) voor de aanmaak van aanvraagdossiers (A-document) met betrekking tot 'diensten en voorziening' (zorg).

Wij maken een multidisciplinair verslag met de vaardigheden en beperkingen van het kind.  In dit verslag wordt gemotiveerd waarom bepaalde begeleiding en/of opvang aangewezen is. (download folder IJH)

Voor bijkomende informatie contacteer cos.socialedienst@uzleuven.be of +32 16 33 75 07.

Laatste aanpassing: 24 mei 2022