Eerste resultaten bekend van studie over kankerscreening via NIPT-test

21 november 2018

Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) kunnen bloedkankers opgespoord worden. En dat niet alleen bij zwangere vrouwen, maar bij iedereen. Bij de test wordt namelijk het DNA in het bloed onderzocht en dat kan ook genetisch materiaal van kankercellen zijn. De eerste resultaten van een studie die dat aantoont zijn nu gepubliceerd in Annals of Oncology.

NIPT-test

Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) kunnen bloedkankers opgespoord worden. 

De NIPT is een prenataal bloedonderzoek dat afwijkingen in de chromosomen van de foetus, zoals het syndroom van Down, opspoort. Voor de test wordt bij de zwangere vrouw een kleine hoeveelheid bloed afgenomen, dat kleine stukjes DNA van de baby bevat.

Afwijkende NIPT kan op kanker wijzen

In het centrum menselijke erfelijkheid (CME) van UZ Leuven werd de afgelopen jaren na het uitvoeren van de NIPT bij acht zwangere vrouwen kanker vastgesteld. De afwijkende resultaten van de NIPT bleken bij nader onderzoek niet te wijzen op chromosoomafwijkingen van de foetus, maar wel op kanker bij de moeder. Het DNA van veel kankers circuleert namelijk ook in het bloed.

Kankerscreening in algemene populatie

Dat bracht onderzoekers op het idee om de NIPT te gebruiken voor kankerscreening in een algemene, gezonde populatie. In een grote studie onder leiding van professor Joris Vermeesch (CME), professor Frédéric Amant en doctor Liesbeth Lenaerts van de afdeling gynaecologische oncologie werd bij 1.002 vijfenzestigplussers een bloedstaal afgenomen. Daarbij werd gezocht naar genetisch materiaal dat kon wijzen op een beginnende kanker.

De eerste resultaten van die studie zijn nu gepubliceerd in Annals of Oncology. “Bij een klein aantal mensen werd een bloedkanker vastgesteld”, legt doctor Lenaerts uit. “Bij vijf proefpersonen ontdekten we de ziekte van Hodgkin of non-Hodgkinlymfomen. Bij een zesde persoon werd een voorloperstadium vastgesteld dat een verhoogd risico geeft op het later ontwikkelen van een bloedkanker. Bij 24 andere proefpersonen werden genetisch afwijkingen gevonden, maar zij hadden geen kanker. Zij worden opgevolgd om na te gaan of ze in de toekomst toch de ziekte zullen ontwikkelen.”

Kleinschalige studies bij patiënten die eerder al een kankerdiagnose hadden gekregen, stelden eerder al vast dat de NIPT kanker kan detecteren. Deze nieuwe resultaten wijzen er echter op dat de NIPT ook als screeningsinstrument voor – vermeend – gezonde personen gebruikt kan worden. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of de test op grote schaal kan worden ingezet om gezonde personen te screenen op bloedkankers in een vroeg stadium, en of de test aangepast kan worden om nog andere types van kanker te detecteren.

Gerelateerd

Meer nieuws over "Centrum menselijke erfelijkheid"

Genetica in het ziekenhuis

20 januari 2023
Voor een nieuwe knie, een harttransplantatie of een kankerbehandeling weten we dat we naar het ziekenhuis moeten. Minder bekend is dat je ook naar het ziekenhuis kunt om je genen, het erfelijk materiaal dat je krijgt van ouders en grootouders, te laten onderzoeken.
Lees meer
Meer nieuws over "Centrum menselijke erfelijkheid"

Kraak de DNA-code

27 juni 2022
Vandaag stelde het Centrum menselijke erfelijkheid (CME) van KU Leuven en UZ Leuven het educatief spel ‘Kraak de DNA-code’ voor. Het spel introduceert kinderen van het vijfde en zesde leerjaar spelenderwijs met DNA en erfelijkheid en brengt de basisbegrippen van genetica op een zeer eenvoudige manier aan.
Lees meer
Meer nieuws over "Centrum menselijke erfelijkheid"

Nieuwe techniek helpt grote genetische afwijkingen bij leukemie op te sporen

22 december 2021
Het Leuvense centrum menselijke erfelijkheid is een van de eerste genetische centra ter wereld dat een nieuwe genetische test toepast. De techniek heet ‘optische genoommapping’ en kan grote genetische afwijkingen op het niveau van de chromosomen opsporen. Vandaag wordt de test al gebruikt bij de diagnose van leukemie.
Lees meer
Laatste aanpassing: 16 januari 2020