Wie zijn we bij Petit CRU?

Petit CRU, een specifiek uitgeruste pediatrische faciliteit voor het uitvoeren van klinische en registerstudies bij kinderen, werd opgericht in 2019. Het onderzoeksteam kan ondersteuning bieden bij alle facetten van het klinisch wetenschappelijk onderzoek.
Wie zijn we bij Petit CRU

Medische coördinatie

Sinds 1 december 2022 is prof. dr. Ilse Hoffman medisch coördinator. Ze wordt bijgestaan door prof. dr. Gunnar Buyse, diensthoofd kindergeneeskunde.

Dagelijkse leiding en opvolging

De dagdagelijkse coördinatie is in handen van Lien Lijnen. De praktische aspecten worden opgevolgd en uitgevoerd door 2 studiecoördinatoren en 2 studieverpleegkundigen, allen GCP-gekwalificeerd.

Ondersteuning

Ook wordt Petit CRU ondersteund door 2 medische stafleden gespecialiseerd in de farmacologie (prof. dr. Karel Allegaert en prof. dr. Anne Smits) en een medisch management assistent (Eva Misbaer).

Voorstelling Petit Cru in beeld

Voorstelling Petit Cru in beeld
Laatste aanpassing: 20 oktober 2023