Autosomaal recessief polycysteuze nierziekte

Tolvaptan bij zuigelingen

Een open-label onderzoek naar de veiligheid, verdraagzaamheid en werkzaamheid van Tolvaptan bij zuigelingen met autosomaal recessieve polycysteuze nierziekte.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Tolvaptan bij kinderen

Een open-label onderzoek naar de veiligheid, verdraagzaamheid en werkzaamheid van Tolvaptan bij kinderen van 28 dagen tot 18 jaar met autosomaal recessieve polycysteuze nierziekte.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Hoofdonderzoeker

Mekahli Djalila, prof. dr.

Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte

Evaluatie van glucose metabolisme in vroege autosomale dominante polycsteuze nierziekte.

 

Hoofdonderzoeker

Mekahli Djalila, prof. dr.

Congenitale abnormaliteiten in nier en urinewegen

Antibiotisch profylaxis en nierschade in congenitale abnormaliteiten van de nier- en urinewegen.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Hoofdonderzoeker

Mekahli Djalila, prof. dr.

Atypisch hemolytisch uremisch syndroom

Crovalimab

Een studie ter evaluatie van Crovalimab (subcutaan) bij pediatrische patiënten met atypisch hemolytisch uremisch syndroom.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Observatiestudie

Een observationeel, niet interventioneel, multicentrisch, multinationaal onderzoek van patiënten met aHUS (atypisch hemolytisch-uremisch syndroom).

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Hoofdonderzoeker

Prof. Detlef Böckenhauer 

Cystinose

Observationele studie om het effect op de levenskwaliteit na te gaan van orale cysteamine-therapie (Procysbi) bij patiënten die lijden aan nefropatische cystinose.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Hoofdonderzoeker

Prof. Detlef Böckenhauer 

X-gelinkte hypofosfatemie

Een observationele registratiestudie voor patiënten met X-gelinkte hypofosfatemie.

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Hoofdonderzoeker

Prof. Detlef Böckenhauer 

Chronisch nierfalen

Farmacokinetiek/Farmacodynamiek

Een 6 maanden durende multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en Farmacokinetiek/Farmacodynamiek van een op leeftijd en lichaamsgewicht afgestemde orale finerenonbehandeling, naast een ACEI of ARB, voor de behandeling van kinderen van 6 maanden tot 18 jaar.

Hoofdonderzoeker: prof. Detlef Böckenhauer 

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Finerenone

Een 18 maanden durende, open-label veiligheidsextensiestudie met één groep met een voor leeftijd en lichaamsgewicht aangepaste orale behandeling met finerenone, naast een ACEI of ARB, voor de behandeling van kinderen en jongvolwassenen van 1 tot 18 jaar met chronische nierziekte en proteïnurie (opvolgstudie).

Hoofdonderzoeker: prof. Detlef Böckenhauer

Meer info over deze studie vindt u op de website www.clinicaltrialsregister.eu.

Roxadustat

Een open-label studie onderzoek naar de veiligheid, verdraagzaamheid en werkzaamheid van roxadustat voor de behandeling van anemie in pediatrische patiënten met chronische nierziekte te evalueren.

Hoofdonderzoeker: dr Brigitte Adams.

Niertransplantantie

Een studie om een pediatrisch Herpes Zoster subunit kandidaat-vaccin te beoordelen wanneer het intramusculair wordt toegediend aan immuungecompromitteerde pediatrische niertransplantatiepatiënten van 1 tot 17 jaar.

Hoofdonderzoeker

Adams Brigitte, dr.

Secundaire hyperparathrydroisme

Een observationele registratiestudie voor patiënten met secundaire hyperparathrydroisme om het gebruik en veiligheid van cinacalcet te evalueren.

Hoofdonderzoeker

Adams Brigitte, dr.

Laatste aanpassing: 17 oktober 2023