An observational, non-interventional, multicenter, multi-national study of patients with Atypical Hemolytic-Uremic Syndrome (aHUS) (Alexion)

Principal Investigator: prof. Mekahli

aHUS is a potentially fatal condition characterized by thrombotic microangiopathy and acute kidney injury due to uncontrolled activation of the alternative pathway of complement. Treatment with eculizumab inhibits complement activation and improves prognosis of the patients. In the current study data on long-term follow-up of aHUS patients is collected.

Samenvatting

In deze studie worden patiënten met aHUS (<18j) al dan niet onder de behandeling van eculizumab geïncludeerd om gegevens over (post-marketing) veiligheid en doeltreffendheid op lange termijn van eculizumab behandeling te verzamelen en te evalueren. Daarnaast worden de lange-termijn effecten van thrombotic microangiopathy (TMA) complicaties van aHUS, maar ook van andere klinische uitkomsten (mortaliteit, morbiditeit) geëvalueerd bij patiënten met eender welke behandeling.

An Observational Registry Study to Evaluate the use and Safety of Cinacalcet Among Paediatric Patients With Secondary Hyperparathyroidism (Amgen)

Principal Investigator: prof. Mekahli

Secondary hyperparathyroidism is a frequent complication of chronic kidney disease which might be resistant to standard treatment with active vitamin D analogues. Cinacalcet is an agonist of Calcium-Sensint Receptor which is used to treat therapy-resistant hyperparathyroidism.

Samenvatting

In deze studie worden gegevens verzameld van kinderen (3-18j) met SHPT die cinacalcet gebruiken als behandeling omdat er een gebrek is aan real-world data van pediatrisch cinacalcet gebruik. Daarnaast zijn er ook onzekerheden over de incidentie, risico factoren en therapeutisch response voor het behandelen van hypocalcaemia bij kinderen in routine klinische praktijk.

An international, multicentre, prospective, non-interventional observational registry for patients with X-linked hypophosphatemia (Kyowa Kirin)

Principal Investigator: prof. Mekahli

X-linked hypophosphatemia is a systemic disorder due to mutations in PHEX gene leading to vitamin D resistant rickets, growth retardation and other severe bone complications due to high levels of FGF23. Data on the natural history of this disorder are limited.

Samenvatting

In deze studie worden gegevens van XLH patiënten ongeacht hun behandeling verzameld om incidentie, prevalentie, behandelingen, ziekte burden en progressie en lange-termijn uitkomsten van XLH te karakteriseren. Deze data kan de artsen helpen om hun klinische beslissing te optimaliseren.

Double-blind, randomized, placebo controlled, non-inferiority intervention
study to REduce STEroids in Relapsing Nephrotic syndrome (Restern, academic study coordinated by UMC Radboud, Nijmegen, The Netherlands)

Principal Investigator: prof. Mekahli

Idiopathic nephrotic syndrome is a common condition of childhood which is treated with corticosteroid hormones. The treatment schedules with steroids are empiric and vary between different countries. The aim of this study is to test short versus standard steroid-regimen for the treatment of relapse of nephrotic syndrome.

Samenvatting

In deze studie worden patiënten (1-17j) met een terugval (niet de eerste episode) van INS geïncludeerd. Om de nadelige effecten van prednisolon te verkleinen wordt hier onderzocht of het inkorten van de prednisolon kuur met 4 weken veilig is, minder neveneffecten geeft en niet tot meer recidieven leidt.

Antibiotic Prophylaxis and Renal Damage In Congenital abnormalities of the kidney and urinary Tract (academic study coordinated by Giovanni Montini and the ESCAPE study group)

Principal Investigator: prof. Mekahli

Bacterial urinary tract infections (UTI) are common in young children. In the acute phase, kidney parenchymal damage can lead to further scarring, the development of chronic kidney damage and hypertension. This risk is largely important for hypoplastic kidneys, which are often found in combination with high-grade vesicoureteral reflux (VUR).

Samenvatting

In dit project worden baby’s met ernstige VUR, al dan niet in de aanwezigheid van hypo-dysplasie, vanaf de geboorte gerandomiseerd in de groep met antibiotische profylaxis of in de groep zonder. Op deze manier kunnen volgende vragen onderzocht worden: zal antibiotica profylaxe de eerste urineweginfectie uitstellen en verdere terugvallen reduceren? Zal littekenvorming gereduceerd worden en de nierfunctie behouden blijven? Hoe evolueert de nierfunctie in kinderen met congenitale nier parenchym schade (hypo-dysplasia) binnen de eerste 5 levensjaren?

Multicentre, ambispective, observational, earl life study to assess the Quality of Life effectiveness of ER oral cysteamine therapy (Procysbi®) in Belgian patients suffering from nephropathic cystinosis (“PROREAL”)

Principal Investigator: prof. Mekahli

Nephropathic cystinosis is a rare autosomal disease characterized by a deficiency of the cystine lysosomal transporter protein, cystinosin, resulting in intracellular accumulation of cystine crystals in all tissues and organs, and subsequently leading to tissue damage; the most affected organs are kidney, liver, eye, thyroid gland, and brain.

Prevention of relapses with Levamisole as adjuvant therapy to corticosteroids in children with first episode of idiopathic nephrotic syndrome (LEARNS, academic study coordinated by AMC, Amsterdam, The Netherlands)

Principal Investigator: prof. Mekahli

Idiopathic nephrotic syndrome (INS) is a relatively rare disease, predominantly in children and adolescents. After initial treatment with corticosteroids, the vast majority achieves remission. Unfortunately, relapse rates are high (80%), resulting in repeated and high doses of corticosteroids that have major physical and psychological side effects. Previous randomized controlled studies (RCTs) showed promising results when levamisole, an antihelminthic drug, was added as adjuvant therapy to corticosteroids in children with frequently relapsing INS in reducing the occurrence of relapses.

Samenvatting

In deze studie worden patiënten met idiopathisch nefrotisch syndroom gerandomiseerd in een groep, die ofwel Levamisole 2,5 mg/kg op wisselende dagen (behandelingsgroep) ofwel placebo (controlegroep) krijgt. Er is een screeningsperiode van 4 weken, gevolgd door een studiebehandelingsperiode van 6 maanden. De patiënt zal worden gevolgd tot 2 jaar na de eerste presentatie van INS.

Laatste aanpassing: 11 mei 2023