A long-term Study to Assess the Ongoing safety and Efficacy of Olipudase Alfa in patients With Acid Sphingomyelinase Deficiency (Sanofi)

Principal Investigator: Prof. Peter Witters

Human acid sphingomyelinase deficiency (ASMD), also diagnosed as Niemann-Pick disease (NP type B), is a rare, serious life-threatening lysosomal storage disease. The disease is caused by mutations in the SMPD1 gene, encoding the sphingomyelinase enzyme. This enzyme normally breaks down sphingomyelin. In patients with ASMD, this enzyme works less, or not anymore, resulting in lysosomal accumulation of sphingomyelin in the organs. This also causes an increase in cholesterol and other lipids in the organs, such as the spleen, liver, lungs and bone marrow. Most common complaints are organomegaly (hepatosplenomegaly), liver dysfunction, lung disease and growth retardation.

Samenvatting

Er zijn momenteel enkel palliatieve behandelingen beschikbaar voor patiënten met ASMD. Een nog niet-goedgekeurde enzymvervangingstherapie met een recombinant humaan zuur sfingomyelinase, genaamd olipudase alfa, zou de niet-neurologische manifestaties van ASMD kunnen behandelen. In deze studie worden gegevens verzameld over de veiligheid en werkzaamheid op lange termijn van patiënten met ASMD (<18j) die in een eerdere studie met olipudase alfa een aanvaardbaar veiligheidsprofiel vertoonden.

An Open-label, Multinational, Multicenter, Intravenous Infusion Study of the Efficacy, Safety, Pharmacokinetics, and Pharmacodynamics of avalglucosidase alfa in Treatment-naïve Pediatric Participants Less than or Equal to 6 Months of Age with Infantile-Onset Pompe Disease (IOPD) (Sanofi)

Principal Investigator: Prof. Peter Witters

Pompe disease is a rare, autosomal recessive genetic disorder caused by the deficiency of lysosomal GAA, an enzyme that degrades glycogen. The resulting accumulation of glycogen in body tissues, especially cardiac and skeletal muscles, disrupts the architecture and function of affected cells leading to a variety of symptoms, clinical decline, and ultimately death. In addition to being a lysosomal storage disorder, Pompe disease is also considered a neuromuscular disease, a metabolic myopathy, and a glycogen storage disorder. Infantile-onset Pompe disease presents in the first months of life and the most significant clinical manifestations include cardiac abnormalities and muscle weakness leading to respiratory insufficiency.

Samenvatting

Enzymvervangingstherapie (EVT) met alglucosidase alfa (merknamen Myozyme® en Lumizyme®) is wereldwijd goedgekeurd voor de behandeling van de ziekte van Pompe op basis van de mate van stabilisering van de longfunctie bij kinderen en volwassenen met de ziekte. Ondanks de duidelijke voordelen van deze EVT is er mogelijks ruimte voor verbetering. Het doel van deze studie is om de werkzaamheid te bepalen van avalglucosidase alfa voor de behandeling van infantiel-verworven ziekte van Pompe (IOPD) bij kinderen. Alglucosidase alfa bevat het enzyme dat ontbreekt bij patiënten met IOPD en is ontwikkeldd als lange termijn EVT voor patienten met IOPD. Avalglucisodase alfa is een aangepaste vorm van alglucosidase alfa en kan voor een betere absorptieopname in het lichaam zorgen. Avalglucosidase alfa (40mg/kg) is een experimentele behandeling (nog niet goedgekeurd door een gezondheidsinstantie) die wordt geproduceerd via recombinante DNA-technologie. Het wordt om de 2 weken toegediend onder vorm van een infusie en werkt als enzymvervanging. Het wordt ontwikkeld door dezelfde opdrachtgever die de standaard enzymvervanging voor de ziekte van Pompe heeft ontwikkeld, met als doel deze behandeling te verbeteren. Dit nieuwe geneesmiddel werd veilig toegediend aan volwassen patiënten met de ziekte van Pompe in 3 klinische onderzoeken en ook aan kinderen met IOPD jonger dan 18 jaar in een lopende studie.

Laatste aanpassing: 28 september 2021