Bezoek campus Pellenberg

Vanaf 26 maart geldt onderstaande bezoekregeling in campus Pellenberg. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn er heel wat maatregelen die u in acht moet nemen. Denk eraan dat u in een ziekenhuisomgeving bent en dat deze regels noodzakelijk zijn.

U verklaart naar eer en geweten dat u

 • de laatste 7 dagen geen symptomen vertoonde.
 • niet uit een buitenlandse rode zone terugkomt.
 • geen hoogrisicocontact hebt gehad met een besmette persoon.

Vóór uw eerste bezoek moet u het formulier ‘verklaring op eer’ ondertekenen en afgeven aan de verpleegwacht op de afdeling van de patiënt. U kan het eventueel ook ter plaatse op de afdeling ondertekenen.

Eerstegraadsverwanten van patiënten aan het levenseinde en bij een slechtnieuwsgesprek moeten geen verklaring invullen.

Afspraken

 • Er is maximaal 1 bezoekmoment per week. De bezoeker is welkom vanaf de eerste dag.
 • Bezoek vindt plaats op een weekdag tussen 17 en 20 uur of op een weekenddag tussen 14 en 20 uur.
 • 1 vaste bezoeker ouder dan 18 jaar.
 • De bezoeker maakt deel uit van de sociale bubbel van de patiënt en blijft over de weken heen dezelfde persoon.
 • In een meerpersoonskamer kan maar 1 bezoeker tegelijkertijd komen.
 • Het bezoek mag maximaal 1 uur duren.
 • Het ene bezoekmoment mag voor patiënten van E 232 en E 233 en enkel in het weekend ook buiten plaatsvinden met maximaal 3 extra bezoekers, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend. Dat kan vanaf 13 uur. Volg ook bij een buitenbezoek strikt de maatregelen: 1,5 m afstand houden, steeds neus-mondmasker dragen, niet eten of drinken. Een binnen- en buitenbezoek kunnen niet gecombineerd worden.

Er worden uitzonderingen gemaakt voor patiënten aan het levenseinde en bij een slechtnieuwsgesprek. Neem contact op met de afdeling.

Uw bezoek aanvragen en vastleggen

Boek uw bezoek op voorhand telefonisch bij de afdeling. Neem contact op met een van de volgende nummers om een afspraak vast te leggen.

Elk nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar, tussen 9 en 12 uur.

Meld u op het afgesproken uur op de afdeling en breng het ondertekende formulier ‘verklaring op eer’ mee.

 • Uw contactgegevens worden daar geregistreerd voor contactopvolging.
 • De registratiefiche wordt 14 dagen bewaard.

Leg uw bezoek tijdig vast

Bezoek moet enkele dagen op voorhand worden afgesproken en geregistreerd. Het totale aantal bezoekers dat tegelijkertijd op de afdeling aanwezig mag zijn, is beperkt. In een meerpersoonskamer kan maar 1 bezoeker tegelijkertijd komen.

Als de verpleegkundigen vaststellen dat het maximale aantal bezoekers op een bepaald moment al bereikt is, moet u een ander moment kiezen.

Belangrijke aandachtspunten

 • Kom niet te vroeg naar het ziekenhuis, om te vermijden dat er te veel personen tegelijk aanwezig zijn.
 • Ontsmet uw handen als u het ziekenhuis binnenkomt en verlaat.
 • Een neus-mondmasker blijft verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar bij elk bezoek aan een patiënt. Breng uw eigen linnen of chirurgisch neus-mondmasker mee, zet het op zodra u het ziekenhuis betreedt en blijf het dragen, ook als u bij de patiënt in de kamer bent.
 • U moet zich niet aanmelden aan het onthaal in de ontvangsthal. U mag meteen naar de afdeling gaan. Als u de weg naar de afdeling niet kent, kan u aan het onthaal een wegbeschrijving vragen.
 • Op de afdeling moet u zich wel aanmelden. Ontsmet uw handen opnieuw bij het binnenkomen en verlaten van de afdeling.
 • Bezoek vindt altijd plaats in de kamer van de patiënt en niet in andere ruimtes van de afdeling of het ziekenhuis.
 • Zet het raam van de kamer op een kier voor verluchting.
 • Denk aan de kwetsbaarheid van de patiënt en respecteer 1,5 m afstand. Houd altijd uw neus-mondmasker op. Een knuffel is niet toegelaten.
 • Verlaat de kamer niet tijdens het bezoek.
 • Vertrek na uw bezoek onmiddellijk weer naar huis.

Attenties

U mag een attentie meebrengen.

 • Bloemen en planten zijn toegestaan, behalve op enkele afdelingen waar er vanwege de specifieke aandoening strengere regels gelden. Informeer u vooraf.
 • Breng geen bederfbare voedingswaren mee. Voeding voor patiënten met bijzondere voedselvoorschriften (bv. koosjer en halal) is wel toegestaan.

Printversie

PDF
Verklaring op eer
PDF - 62.08 Kb
Laatste aanpassing: 26 maart 2021