Bezoek campus Pellenberg

Vanaf 6 juni 2020 is bezoek in beperkte mate opnieuw toegelaten in campus Pellenberg. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn er heel wat maatregelen die u in acht moet nemen.

Volg de voorschriften strikt op. Dat is belangrijk voor uw veiligheid en die van de patiënten en zorgverleners.

Kom niet op bezoek als u...

 • ziek bent of u zich niet goed voelt.
 • recent een risicovol contact had.

Afspraken

 • Maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment, 1 persoon mag jonger zijn dan 18 jaar.
 • De 2 bezoekers krijgen maximaal 3 bezoekmomenten per week, waarvan 2 van maandag tot vrijdag en 1 tijdens het weekend.
 • Binnen 1 week komen steeds dezelfde personen op bezoek, een volgende week kunnen 2 andere bezoekers langskomen.
 • Patiënten die met meerdere personen op één kamer liggen, mogen niet tegelijk met hun kamergenoot bezoek ontvangen.
 • Maximale duur van het bezoek: 1 uur
 • Bezoektijden: elke dag tussen 16 en 20 uur met 4 tijdssloten per dag:
  • 16 tot 17 uur
  • 17 tot 18 uur
  • 18 tot 19 uur
  • 19 tot 20 uur
 • Alleen verwanten (eerste en tweede graad) en wettelijk en feitelijk samenwonenden mogen op bezoek komen. Uitzonderingen moeten vooraf worden besproken met de arts of hoofdverpleegkundige van de afdeling.
 • Er worden uitzonderingen gemaakt voor patiënten aan het levenseinde. Neem contact op met de afdeling.

Bezoek in het weekend (E 232 en E 233)

 • U kan kiezen tussen
  • een bezoek op de kamer tussen 16 en 20 uur.
  • een bezoek in open lucht tussen 9.30 en 17 uur.
 • Een combinatie van bezoek op de kamer en bezoek in open lucht is in het weekend niet mogelijk.
 • Afspraken voor bezoek in open lucht:
  • Meerdere personen mogen aanwezig zijn.
  • Volg de bewegwijzering vanaf de hoofdingang.
  • Elk bezoekmoment duurt 45 minuten.

Uw bezoek aanvragen en vastleggen

Neem contact op met een van de volgende nummers om een afspraak vast te leggen.

Elk nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar, tussen 10 en 12 uur en tussen 13 en 17 uur.

 • E 230: 016 33 83 00
 • E 232: 016 33 80 25
 • E 233: 016 33 80 26

Leg uw bezoek tijdig vast

Bezoek moet enkele dagen op voorhand worden afgesproken en geregistreerd. Het totale aantal bezoekers dat tegelijkertijd op de afdeling aanwezig mag zijn, is beperkt.

Als de verpleegkundigen vaststellen dat het maximale aantal bezoekers op een bepaald moment al bereikt is, moet u een ander moment kiezen.

Belangrijke aandachtspunten

Meebrengen

 • Een mondmasker is verplicht voor iedereen bij elk bezoek, ook voor kinderen vanaf 6 jaar.
 • Breng uw eigen linnen of chirurgisch mondmasker mee en zet het op zodra u het ziekenhuis betreedt. FFP2-maskers zijn voor patiënten en bezoekers niet toegestaan.
 • U mag een attentie meebrengen.
  • Bloemen en planten zijn toegestaan.
  • Breng geen bederfbare voedingswaren mee. Voeding voor patiënten met bijzondere voedselvoorschriften (bv. koosjer en halal) is wel toegestaan.

Spullen brengen en ophalen

 • Het brengen of ophalen van wasgoed en andere spullen kan enkel tijdens het bezoekmoment.

Aankomst en vertrek

 • Kom niet te vroeg naar het ziekenhuis, om te vermijden dat er te veel personen tegelijk aanwezig zijn.
 • Zet uw eigen mondmasker op zodra u het ziekenhuis betreedt.
 • Ontsmet uw handen als u het ziekenhuis binnenkomt.
 • U moet zich niet aanmelden aan het onthaal in de grote ontvangsthal. Op het afgesproken uur (niet vroeger) gaat u naar de ingang van de afdeling en wacht hier. Een verpleegkundige zal u ophalen, dus u hoeft niet naar de verpleegwacht te gaan.
 • Vertrek na uw bezoek onmiddellijk weer naar huis.

Op de kamer

Bezoek tijdens de weekdagen vindt altijd plaats in de kamer van de patiënt en niet in andere ruimtes van de afdeling of het ziekenhuis. In het weekend kan u kiezen tussen een bezoek op de kamer of in open lucht.

 • Ontsmet uw handen bij het binnenkomen en verlaten van de kamer.
 • Zet het raam van de kamer op een kier voor de verluchting.
 • Denk aan de kwetsbaarheid van de patiënt en respecteer de 1,5 m afstand. Een knuffel is niet toegelaten.
 • Verlaat de kamer niet tijdens het bezoek.
 • Draag uw mondmasker gedurende heel het bezoek.
 • We vragen om uw contactgegevens achter te laten op de gele formulieren, in het kader van eventuele contacttracing.
Laatste aanpassing: 18 juni 2020