Bezoek campus Pellenberg

Vanaf 15 september geldt onderstaande bezoekregeling in campus Pellenberg. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn er heel wat maatregelen die u in acht moet nemen.

Kom niet op bezoek als u...

Afspraken

 • Bezoek mag ontvangen worden vanaf de eerste dag.
 • Bij een dagverblijf of verblijf van 1 nacht is bezoek niet toegelaten.
 • Er zijn maximaal 4 bezoekmomenten per week, telkens maximaal 1 uur.
 • Bezoek vindt plaats in de week tussen 16 en 20 uur, in het weekend tussen 14 en 20 uur.
 • Maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment, 1 persoon mag jonger zijn dan 18 jaar.
 • Alleen bezoek uit de sociale bubbel van de patiënt is toegelaten.
 • Er worden uitzonderingen gemaakt voor patiënten aan het levenseinde. Neem contact op met de afdeling.

Uw bezoek aanvragen en vastleggen

Boek uw bezoek op voorhand telefonisch bij de afdeling. Neem contact op met een van de volgende nummers om een afspraak vast te leggen.

Elk nummer is van maandag tot vrijdag bereikbaar, tussen 9 en 12 uur.

 • E 230: 016 33 83 00
 • E 232: 016 33 80 20
 • E 233: 016 33 80 30

Meld u op het afgesproken uur op de afdeling.

 • Uw contactgegevens worden daar geregistreerd voor contactopvolging.
 • De registratiefiche wordt 14 dagen bewaard.

Leg uw bezoek tijdig vast

Bezoek moet enkele dagen op voorhand worden afgesproken en geregistreerd. Het totale aantal bezoekers dat tegelijkertijd op de afdeling aanwezig mag zijn, is beperkt.

Als de verpleegkundigen vaststellen dat het maximale aantal bezoekers op een bepaald moment al bereikt is, moet u een ander moment kiezen.

Belangrijke aandachtspunten

 • Kom niet te vroeg naar het ziekenhuis, om te vermijden dat er te veel personen tegelijk aanwezig zijn.
 • Ontsmet uw handen als u het ziekenhuis binnenkomt en verlaat.
 • Een neus-mondmasker blijft verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar bij elk bezoek aan een patiënt. Breng uw eigen linnen of chirurgisch neus-mondmasker mee, zet het op zodra u het ziekenhuis betreedt en blijf het dragen, ook in de kamer.
 • U moet zich niet aanmelden aan het onthaal in de ontvangsthal. U mag meteen naar de afdeling gaan. Als u de weg naar de afdeling niet kent, kan u aan het onthaal een wegbeschrijving vragen.
 • Op de afdeling moet u zich wel aanmelden. Ontsmet uw handen opnieuw bij het binnenkomen en verlaten van de afdeling.
 • Bezoek vindt altijd plaats in de kamer van de patiënt en niet in andere ruimtes van de afdeling of het ziekenhuis.
 • Zet het raam van de kamer op een kier voor verluchting.
 • Denk aan de kwetsbaarheid van de patiënt en respecteer 1,5 m afstand. Houd altijd uw neus-mondmasker op. Een knuffel is niet toegelaten.
 • Verlaat de kamer niet tijdens het bezoek.
 • Vertrek na uw bezoek onmiddellijk weer naar huis.

Attenties

U mag een attentie meebrengen.

 • Bloemen en planten zijn toegestaan, behalve op enkele afdelingen waar er vanwege de specifieke aandoening strengere regels gelden. Informeer u vooraf.
 • Breng geen bederfbare voedingswaren mee. Voeding voor patiënten met bijzondere voedselvoorschriften (bv. koosjer en halal) is wel toegestaan.

Printversie

Laatste aanpassing: 21 september 2020