UZ Leuven bouwt voor u

Universitaire geneeskunde en zorgverlening vragen een gespecialiseerde en hoogtechnologische accommodatie. Daarom bouwt UZ Leuven samen met de KU Leuven aan een Health Sciences campus Gasthuisberg.

Voor de verdere uitbouw van deze Health Sciences campus, werd een geïntegreerde visie ontwikkeld rond zorg, onderwijs en onderzoek.

Deze visie heeft tot doel onze rol als universitair centrum in Vlaanderen en Europa te versterken. In 2002 werd een masterplan opgemaakt dat de lijnen voor de verdere uitbouw van campus Gasthuisberg vastlegt.