Maak een afspraak

Symptomen lymfoedeem

De eerste symptomen van lymfoedeem zijn:

 • Zwaartegevoel
 • Gezwollen gevoel
 • Spannen van de huid
 • Spannen van kledij
 • Zichtbare print van kledij in de huid

Raadpleeg in dit geval onmiddellijk uw behandelende arts, want de behandeling van een lymfoedeem in een vroeg stadium heeft beter resultaat dan de behandeling van een lymfoedeem in een later stadium.

Oorzaken lymfoedeem

Lymfoedeem ontstaat door een gedaalde transportcapaciteit van het lymfestelsel, al dan niet in combinatie met een toename van de belasting op het lymfestelsel, bijvoorbeeld door hoge bloeddruk of infectie.

In verschillende zones van het lichaam

Afhankelijk van welke lymfeklieren en lymfevaten minder goed werken of afwezig zijn, ontwikkelt lymfoedeem zich in verschillende zones.

 • Aan één of beide zijden, arm en/of hand en voet en/of been
 • Al dan niet in combinatie met de romp (borst, flank, buik, schaamstreek)
 • Aan hoofd en hals

Soorten lymfoedeem

Primair of secundair lymfoedeem

 • Primair lymfoedeem: aangeboren verstoring van lymfestelsel
 • Secundair lymfoedeem: verworven verstoring van lymfestelsel, door bijvoorbeeld chirurgie of radiotherapie voor behandeling van kanker, door trauma, door infectie, …

Pitting of non-pitting lymfoedeem

 • Pitting: lymfoedeem waarin met de duim een putje wordt geduwd
 • Non-pitting: lymfoedeem waarin geen putje wordt geduwd

Decongestieve lymfatische therapie

De eerste keuze voor de behandeling van lymfoedeem is decongestieve lymfatische therapie om de verstopping van het lymfestelsel tegen te gaan.

2 fasen

Decongestieve lymfatische therapie verloopt in 2 fasen:

 1. Intensieve fase, om lymfoedeem zoveel mogelijk verminderen.
  • Duur: 2 tot 4 weken
  • Methode: educatie, huidzorg, manuele lymfedrainage, oefenen, windelen
 2. Onderhoudsfase, om de vermindering van lymfoedeem te behouden die tijdens de intensieve fase bereikt werd.
  • Duur: onbeperkt
  • Methode: huidzorg, manuele lymfedrainage, oefenen, compressiekous

4 trajecten

Afhankelijk van het soort lymfoedeem (met of zonder pitting) en de graad van lymfoedeem (mild, matig tot ernstig) krijgt u een behandeling op maat.

 1. Mild lymfoedeem zonder pitting
  Onmiddellijke onderhoudsfase, begeleid door het centrum voor lymfoedeem.
   
 2. Mild tot matig lymfoedeem met pitting
  Eerst intensieve fase, daarna onderhoudsfase bij een kinesitherapeut thuis, begeleid door het centrum voor lymfoedeem.
   
 3. Matig tot ernstig lymfoedeem zonder wonden en andere ernstige aandoeningen
  Multidisciplinair intensief behandelprogramma in het centrum voor lymfoedeem.
   
 4. Matig tot ernstig lymfoedeem met wonden en andere ernstige aandoeningen
  Multidisciplinair intensief behandelprogramma in het centrum voor lymfoedeem.

Operatie: liposuctie, lymfoveneuze shunt, lymfetransplantatie

Als er geen stabilisatie van het lymfoedeem wordt bereikt tijdens de onderhoudsfase, kan chirurgie een oplossing bieden.

Er zijn verschillende soorten chirurgie mogelijk.

 • Liposuctie: wegzuigen onderhuids vet en lymfevocht
 • Lymfoveneuze shunt: verbinding maken tussen lymfevat en bloedvat
 • Lymfetransplantatie: lymfeknooppakket plaatsen in de regio met beperkt lymfetransport

Ook na deze chirurgische behandeling blijft decongestieve lymfatische therapie nodig.

Lymfoedeem voorkomen is beter dan genezen

Voldoende bewegen

Om secundair lymfoedeem te voorkomen is het heel belangrijk om, na de ingreep, voldoende te bewegen. Door deze bewegingen wordt het transport van bloed en lymfe in het lichaam gestimuleerd.

Volg deze specifieke richtlijnen

Daarnaast komt het erop aan om u (levenslang) aan een aantal voorschriften te houden om het ontwikkelen van lymfoedeem te voorkomen of het lymfoedeem zoveel mogelijk onder controle te houden.

Lees deze richtlijnen om lymfoedeem te voorkomen.

Over lymfoedeem

 • De functie van het lymfestelsel is afweer te creëren in het lichaam (tegen bijvoorbeeld kanker) en grote bestanddelen (zoals afvalproducten) uit het lichaam te verwijderen.
 • Wanneer het lymfestelsel niet goed meer functioneert, stapelen bestanddelen zich op in het lichaam, trekken water aan en ontstaat er lymfoedeem.
 • Lymfoedeem is niet hetzelfde als oedeem dat het gevolg is van slecht werkende bloedvaten.

Onderzoeken en diagnose

Bij (vermoeden van) deze aandoening voeren we een of meerdere onderzoeken uit.

 • Klinisch onderzoek, met anamnese, inspectie, palpatie en functieonderzoek
 • Volumemeting van het lidmaat
 • MRI, CT of echografie, om de aanwezigheid van extracellulair vocht in de weefsels op te sporen
 • Lymfofluoroscopie, om het functioneren van het lymfestelsel te onderzoeken
 • Bekijken van de lymfe-afvoer ter hoogte van de ledematen waarbij een radioactieve speurstof (tracer) wordt ingespoten.

 • Onderzoek om de bloeddoorstroming in beeld te brengen via ultratone geluidsgolven.

Contact

Maak een afspraak


Specialisten